Our Hazelnuts Trees | Nutella

FINDIKLARIMIZ

Ferrero'nun fındık değer zincirinde sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik faaliyetleri kapsamında, bu malzeme sürekli izlenmektedir.

Fındıklarımız ağırlıklı olarak Türkiye, İtalya, Şili ve ABD'den geliyor. Ferrero, kendi fındık değer zincirinde kendi kaynaklı fındığının tam izlenebilirliğini sağlamayı taahhüt ediyor. Ferrero'nun fındık değer zincirinde izlenebilirlik, fındığın menşeine kadar izlenebilmesi anlamına gelir. Bu taahhüdü yerine getirmek, tedarik zincirlerinin daha büyük ve daha karmaşık olduğu için bazı ülkelerde zor olmuştur. Diğer ülkelerde, daha yüksek izlenebilirlik düzeylerine ulaşılmıştır. Örneğin, Şili ve ABD'de, Ferrero tam izlenebilirlik elde etmiştir.

Our Hazelnuts | Nutella
Hazelnuts Harvest Bucket Farmer | Nutella

Kilit paydaşlarla güçleri birleştiriyoruz

Ferrero olarak, fındık değer zinciri içinde daha iyi istihdam koşulları da dahil olmak üzere etik uygulamalara büyük ciddiyet göstermekteyiz. Ferrero, Türkiye'de CAOBISCO (Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Endüstrileri Birliği) ve ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) nezdinde genişletilmiş bir Kamu-Özel Ortaklığına aktif olarak katılmakta ve bu kapsamda, fındık hasadında mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bir proje uygulamaktadır. Ferrero ayrıca, sorumlu fındık tadarikinde değer zincirlerini olumlu şekilde iyileştirmeye odaklanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Eartworm Foundation ile ortsklık yapmaktadır.

Beğendiyseniz Facebook, Twitter, E-mail veya Whatsapp’ta paylaşın