From Inside Out Jar | Nutella

Често задавани въпроси

Nutella® отговаря на твоите въпроси.

Имаш въпроси относно Nutella®?

Тогава си на правилното място! 

Палмово масло

Nutella® съдържа палмово масло, защото това е най-добрият вариант да се гарантира, че продуктът има правилната консистенция и структура, като не влияе на характерния вкус на останалите съставки. Най-важното е, че то не преминава през процес на хидрогениране, при който се образуват "транс-мазнини", които са признати от регулаторните органи и научния свят като особено вредни за здравето. Много други видове масла биха имали необходимост да бъдат подложени на хидрогениране, за да се създаде консистенцията, необходима за нашата рецепта.

ЕОБХ нито е споменавал Nutella® в препоръките си, нито някога е препоръчвал да се спре консумирането на палмово масло.

Да, Nutella е напълно безопасен за консумиране. Здавето и доброто физическо състояние на потребителите е абсолютен приоритет за Ferrero. 

Не. Растителното масло, съдържащо се в Nutella®, е палмово масло, което е естествено извлечено от палмовия плод и придава на крема неговата кремообразна консистенция. Поради тази причина, продуктът не трябва да преминава през процес на хидрогениране, който е отговорен за образуването на транс-мазнини, които се считат за особено нездравословни, както от регулаторните органи, така и от научната общност.

Противно на някои виждания, не е правилно да се твърди, че палмовото масло е вредно за човешкото здраве. Ferrero винаги е обръщало значително внимание, както на качеството на своите продукти, така и на своите суровини. Палмовото масло се използва основно поради естествения си произход, структурата му е идеална за сладкарски изделия и кремове за мазане, което прави използването на хидрогенирани мазнини ненужно. Палмовото масло се използва в храненето на човека от хиляди години. Много научни изследвания потвърждават неутралността на ефектите на палмовото масло върху метаболизма при балансиран хранителен режим.

Хартата на Ferrero относно палмовото масло отразява нашето решение да засилим нашия ангажимент за устойчиво производство на палмово масло. Състои се от набор от насоки, целящи да изкоренят основните причини за обезлесяването, както и да създадат баланс между екологичните и социалните проблеми, от една страна, и рентабилността, от друга. Десетте цели, заложени от Ferrero в Хартата относно палмовото масло, могат да бъдат обобщени, както следва:

  1. Проследимост на веригата на доставки
  2. Неизсичане на гори с високи въглеродни запаси
  3. Неизползване на огън за разчистване на земя
  4. Да не се извършва засаждане върху торфени почви
  5. Защита на застрашените видове
  6. Мониторинг на емисиите на парникови газове
  7. Прилагане на правата на човека, включително FPIC - Свободното предварително информирано съгласие
  8. Зачитане на правата на работниците
  9. Да не се използва паракват (хербицид)
  10. Активна борба срещу корупцията

Какао

Какаото, използвано в Nutella, произхожда главно от Кот д’Ивоар и Гана. Ferrero обработва суровите какаови зърна, за да произвежда какао на прах направо в своите фабрики.

Цялото количество какао, което купуваме за Nutella®, идва от сертифицирани по Rainforest Alliance™ Certified ферми, за да можем да помогнем за подобряване поминъка на фермерите и техните семейства и да запазим природните ресурси и биологичното разнообразие. Освен това, всички наши производители на какао са картографирани с GPS, което позволява пълна проследимост  на нашата верига за доставки на ниво фермерска група, което означава, че можем да извършваме мониторинг за незаконно обезлесяване и да се уверим, че не купуваме какаови зърна от защитени зони. Ferrero е и член-основател на Инициативата за какао и гори (Cocoa and Forest Initiative (CFI)) - сътрудничество между индустрията и правителствата на Гана и Кот д'Ивоар за прекратяване на обезлесяването и възстановяване на горските площи.

В съответствие със своя Кодекс за бизнес поведение, Ferrero потвърждава твърдото си намерение да допринесе за изкореняването на детския труд, особено на най-вредните му форми, както и на всички видове робство, принудителен и наказателен труд. Кодексът за бизнес поведение на Ferrero се основава на Конвенция 138 на МОТ относно минималната възраст за приемане на работа, както и на Конвенция 182 на МОТ относно най-вредните форми на детски труд. Ferrero осигурява, че доставчиците му спазват принципите на посочения Кодекс.

Лешници

Лешниците на Nutella® произхождат най-вече от Турция, Италия, Чили и САЩ. Събиранетo на реколтата се извършва от началото на август до края на септември. За да се осигури наличие на качествени и пресни лешници, отглеждането се извършва и в страни от Южното полукълбо, с което се осигурява допълнителна реколта от февруари до март.

Рецептата за Nutella® съдържа 13% лешници, което означава, например, че буркан Nutella® от 750g съдържа приблизително 97 лешника.

Мляко

Да, Nutella® съдържа обезмаслено мляко на прах, чието качество зависи най-вече от качеството на млякото, от което произхожда. Млякото в Nutella® се снабдява само от подбрани и надеждни производители на мляко, с които Ferrero поддържа добри дългогодишни търговски отношения.

Както при другите шоколадови и сладкарски изделия, използването на мляко на прах в Nutella се основава на технологични цели. Тъй като нашата рецепта е безводна, тя изисква използването на мляко на прах, което ще допринесе за кремообразната консистенция.

Ако ти харесва, сподели във