Our Sustainability Vision | Nutella

Нашите ангажименти за устойчиво развитие

Нашата визия

Тук, в Nutella®, избирането само на качествени съставки, в изпълнение на нашите ангажименти за устойчиво развитие, е сериозно и неотменимо обещание. Открий повече

Let's talk about sustainability | Nutella

Да поговорим за устойчиво развитие

Постоянно се стремим да подобряваме нивото на отговорно набавяне на нашите суровини по нашата верига за доставки, да подобряваме условията на живот на фермерите и техните общества и да развиваме устойчиви практики за опазване на природните ресурси. Сътрудничим си всекидневно с партньори, неправителствени организации и други институции, за да осъществим мисията си и внимателно подбираме качествени съставки, в съответствие с ангажираността ни за устойчиво развитие - както на обществото, така и на природата.

Грижа за хората и планетата

Качествените съставки на Nutella® са резултат от ежедневните усилия на всеки един участник по веригата на доставките. Фокусът на Ferrero към потребителите не е абстрактна ценност, а е нещо, което осъществяваме на практика, всеки ден, като се ръководим от чувство на отговорност, което надхвърля търговските цели. Тази отговорност се осъществява посредством качеството и свежестта на продуктите ни, безопасността на храната и отговорната и прозрачна комуникация, както и постоянната иновация. Основополагащ принцип за Ferrero е признанието на приноса на хората и защитата на човешкото достойнство. Защитата на човешките права и подобряването на благосъстоянието на служителите също са в основата на основните ценности и принципи на семейния ни бизнес. Те са ключови за устойчивостта на нашата дейност и за създаването на стойност в обществата, в които работим.

Caring about Plants | Nutella

Ние също така се стремим да опазваме околната среда, като минимизираме нашия отпечатък колкото е възможно повече. Пример за това е F-ACTS ("Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability") – Cистемата на Ferrero за ангажираност и осъществяване на устойчиво земеделие. Като част от тази система, Ferrero създаде FFV (Ferrero Farming Values) – Ценностите на Ferrero за земеделие - програми за подкрепа на местното население в решаването на земеделски, социални, природни и икономически проблеми, свързани с отглеждането на основните ни суровини. Тези програми комбинират разработването на конкретни проекти и партньорства, придобиването на стандарти и сертификати, както и ангажименти към институциите и общността.

За да научиш повече за нашата социална отговорност, прочети най-актуалния Доклад на Ferrero за устойчиво развитие тук.

Устойчиво хранене:
най-висок приоритет в глобален план

Научният съвет по устойчиво хранене (Sustainable Nutrition Scientific Board - SNSB) проучва значимостта на Устойчивото хранене като решение за нуждите на човечеството към 2050 г.

Sustainable Nutrition Scientific Board

Очаква се до 2050 г. човечеството да наброява около 10 милиарда души, а производството и консумацията на храна натоварват планетата и системите ѝ до краен предел. За да се осигури достатъчно количество безопасна храна за всички, както и устойчиво разработени продукти, са необходими новаторски подходи, които да оптимизират постигнатите резултати в областта на здравето и храненето, като същевременно се съобразяват с ключовите екосистеми, от които зависи светът. За тази цел Nutella създаде и продължава да подкрепя Научния съвет по устойчиво хранене  (Sustainable Nutrition Scientific Board - SNSB) - група от общопризнати международни експерти, обединени за извършване на независими изследвания и споделяне значимостта на подход за Устойчиво хранене като решение за нуждите на човечеството към 2050 г.

Научи повече за Научния съвет по устойчиво хранене (SNSB)

Чрез тази концепция се изследва възможността за осигуряване на  достатъчно енергия и основните хранителни вещества, необходими за поддържане на доброто здраве на населението, като успоредно с това се ограничава потреблението на природни и обществени ресурси.
Съветът се състои от водещи международни научни експерти от различни, но допълващи се  дисциплини (например наука за околната среда, диетология, здравеопазване, изследване на хранителната среда, както и епидемиология и хранителни болести), за да се разработи независима, цялостна и научно обоснована гледна точка. Всеки от членовете на Съвета може да предложи предпочитана тема за проучване, както и партньор(и), необходим(и) за участие в работата.
Чрез проучвания, Международният научен съвет ще изследва практически приложими, устойчиви концепции и решения, свързани с храненето, по отношение на това глобално предизвикателство, което обръща поглед към бъдещето на нашия свят. Научи повече за проекта тук: sustainablenutrition-sb.com.

Открий повече за нашето качество и нашите съставки

Ако ти харесва, сподели във