Our Sustainability Vision | Nutella

Нашите ангажименти за устойчиво развитие

Нашата визия

Тук, в Nutella®, избирането само на качествени съставки, в изпълнение на нашите ангажименти за устойчиво развитие, е сериозно и неотменимо обещание. Открий повече

Let's talk about sustainability | Nutella

Да поговорим за устойчиво развитие

Постоянно се стремим да подобряваме нивото на отговорно набавяне на нашите суровини по нашата верига за доставки, да подобряваме условията на живот на фермерите и техните общества и да развиваме устойчиви практики за опазване на природните ресурси. Сътрудничим си всекидневно с партньори, неправителствени организации и други институции, за да осъществим мисията си и внимателно подбираме качествени съставки, в съответствие с ангажираността ни за устойчиво развитие - както на обществото, така и на природата.

Грижа за хората и планетата

Качествените съставки на Nutella® са резултат от ежедневните усилия на всеки един участник по веригата на доставките. Фокусът на Ferrero към потребителите не е абстрактна ценност, а е нещо, което осъществяваме на практика, всеки ден, като се ръководим от чувство на отговорност, което надхвърля търговските цели. Тази отговорност се осъществява посредством качеството и свежестта на продуктите ни, безопасността на храната и отговорната и прозрачна комуникация, както и постоянната иновация. Основополагащ принцип за Ferrero е признанието на приноса на хората и защитата на човешкото достойнство. Защитата на човешките права и подобряването на благосъстоянието на служителите също са в основата на основните ценности и принципи на семейния ни бизнес. Те са ключови за устойчивостта на нашата дейност и за създаването на стойност в обществата, в които работим.

Caring about Plants | Nutella

Ние също така се стремим да опазваме околната среда, като минимизираме нашия отпечатък колкото е възможно повече. Пример за това е F-ACTS ("Ferrero Agricultural Commitment to Sustainability") – Cистемата на Ferrero за ангажираност и осъществяване на устойчиво земеделие. Като част от тази система, Ferrero създаде FFV (Ferrero Farming Values) – Ценностите на Ferrero за земеделие - програми за подкрепа на местното население в решаването на земеделски, социални, природни и икономически проблеми, свързани с отглеждането на основните ни суровини. Тези програми комбинират разработването на конкретни проекти и партньорства, придобиването на стандарти и сертификати, както и ангажименти към институциите и общността.
За да научиш повече за нашата социална отговорност, прочети нашия най-актуален доклад за Кoрпоративна социална отговорност тук.

Открий повече за нашето качество и нашите съставки

Ако ти харесва, сподели във