Certified Palm Oil Logo Trees | Nutella

НАШЕТО ПАЛМОВО МАСЛО

100% сертифицирано палмово масло от RSPO с ангажимент за избягване на обезлесяването.

Известно ни е, че пред веригата за доставки на палмово масло има екологични предизвикателства, по-специално във връзка с нейното отражение върху обезлесяването. Поради тази причина Ferrero се ангажира да е водещ фактор в устойчивата трансформация на сектора за палмово масло и е една от първите компании в света, която постига верига на доставки на 100% сертифицирано от RSPO сегрегирано палмово масло.

Palm Oil Fruit | Nutella

Устойчиво палмово масло

Палмовото масло, което използваме в Nutella® е устойчиво и проследимо чак до мелниците. То произхожда основно от Малайзия (около 80% от нашите обеми) и от Индонезия.

Nutella Map
palm oil logo 534x468

RSPO разработи набор от екологични и социални критерии, с които компаниите трябва да се съобразяват, за да произвеждат устойчиво палмово масло (Сертифицирано устойчиво произведено палмово масло (CSPO)). Тези критерии целят прилагане на устойчиви практики в отглеждането на палмово масло.

Палмовото масло в Nutella® идва от сертифицирана "сегрегирана" верига на доставки. То се доставя от различни сертифицирани плантации и се държи отделно от обикновеното палмово масло по цялата верига на доставки. Чрез тази система, нашето палмово масло може да се проследи обратно до мелниците, което гарантира, че то не идва от плантации, подложени на обезлесяване.

Palm Oil Farmers Trees | Nutella

Седемте принципа на RSPO

За да бъдат сертифицирани по RSPO, фермерите, които произвеждат палмово масло, трябва да спазват следните 7 принципа (Принципи и критерии на RSPO, актуализирани през 2018 г.):Принцип 1: Действай етично и прозрачно

Принцип 2: Работи законно и уважавай правата

Принцип 3: Оптимизирай продуктивността, ефективността, позитивното влияние и гъвкавостта

Принцип 4: Уважавай общността и човешките права и допринасяй с полза

Принцип 5: Подкрепяй интеграцията на малките фермери

Принцип 6: Уважавай правата и условията на работниците

Принцип 7: Защитавай, опазвай и подпомагай екосистемите и околната среда. Като част от Принцип 7, в критерий 7.12 се изисква новите насаждения да не причиняват обезлесяване или да заместват зона, която трябва да поддържа или увеличава HCV (High Conservation Value) - Висока стойност за опазване. HCV са биологични, екологични, социални или културни ценности от изключително голямо значение или критична важност за дадена местност.

За да научиш повече, кликни тук.

Palm Oil Trees | Nutella

Усилия надхвърлящи сертифицирането

За да засилим ангажиментите си отвъд RSPO сертифицирането, съвместно с нашите доставчици създадохме Хартата на Ferrero® за палмово масло (Ferrero® Palm Oil Charter), за да постигнем индустрия за палмовото масло, която е полезна и за хората, и за природата. Нещо повече, за да увеличим още повече прозрачността на нашата верига за доставки, на всеки шест месеца публикуваме най-новите данни от проследяването на мелниците и палмовите плантации, от които се снабдяваме с нашето палмово масло. Можеш да прочетеш най-актуалното издание тук.

Ferrero е член и на POIG (Palm Oil Innovation Group) - Групата за иновации в областта на палмовото масло – инициатива, която обединява фермери, производители и неправителствени организации, които работят заедно за положителна трансформация на отрасъла за производство на палмово масло. За да разбереш повече, посети този линк.

nutella-brot2x

Знаете ли, че?

Доставката на палмовото масло за Ferrero води до намаляване на емисиите на парникови газове (GHG) с 56%* в сравнение с несертифицираното палмово масло. Това е резултат от цялостно проучване по стандарт ISO 14044, проведено през 2019 г. с цел определяне въздействието на получаването на нашето палмово масло върху околната среда.

*На kg рафинирано, избелено и дезодорирано (RBD) палмово масло

Мониторинг на земеползването благодарение на мрежа от сателити

За да затвърдим принципите си срещу обезлесяването, ние използваме иновативната технология на Starling technology, за да наблюдаваме в почти реално време цялата наша верига за доставка на палмово масло, за да е сигурно, че тя не води до обезлесяване. Благодарение на тази система, която използва комбинация от радар с висока разделителна способност и оптични сателитни изображения, можем да картографираме земята с детайл до приблизително 1,5 метра и да идентифицираме потенциално обезлесяване. При такива хипотетични случаи можем да направим проучване и да предприемем съответни действия.

Картата на Starling може да разпознава палмови плантации, естествени гори и други зони - да видим как точно работи тя в това видео!

Palm Oil Scorecard | Nutella

Усилията ни се признават от WWF

Нашите усилия са признати от надеждни неправителствени организации като WWF. В Оценката на купувачите на палмово масло за 2021 г., която оценява подкрепата на международни компании за устойчивото добиване на палмово масло, WWF класира Ferrero като един от лидерите измежду 227 световни компании - на трето място в общото класиране и на първо сред всички производители, с резултат 21.7 точки от 24. Ferrero е признато за конкретните си действия и напредъка си в мисията да направи световната индустрия за палмово масло по-устойчива. Този резултат е голямо поощрение да продължим по пътя си.

Ако ти харесва, сподели във