Certified Cocoaground Tree | Nutella

НАШЕТО КАКАО

Цялото количество какао, което купуваме за Nutella, идва от сертифицирани по Rainforest Alliance Certified ферми.

Производителите на какао се сблъскват с множество икономически и социални проблеми и в тази връзка през 2011 г. Ferrero се ангажира до края на 2020 г. да постигне снабдяване със 100% сертифицирани какаови зърна, за да помогне в подобряването на техните условия на живот и създаване на устойчиви практики. С използването на какао от сертифицирани по Rainforest Alliance Certified™ ферми, ние помагаме в подобряването живота на фермерите и техните семейства и съхраняване на природните ресурси и биоразнообразието (научи повече: www.ra.org). Сертифицираните ферми са длъжни да следват стриктни критерии, гарантиращи устойчивост на околната среда, обществото и икономиката. Сертифицирането и проследимостта са отправната точка на стратегията на Ferrero за устойчивост, но това не е единственото, което правим, за да увеличим нашето влияние върху земята.

Cocoa Beans Bowl | Nutella

Подкрепяме фермерите

По-голямата част от какаото по света се произвежда от собственици на малки ферми в Кот д'Ивоар и Гана – държавите, от които основно се снабдяваме с нашето какао. Тези две страни произвеждат повече от 60% от какаото в света. Тези фермери се сблъскват с икономически, социални и екологични проблеми, като недостатъчен достъп до ресурси, ограничени познания за добри земеделски практики и климатични промени.

Nutella Map
Supporting Cocoa Farmers | Nutella

С прилагането на Програмата за какао като част от Ценностите на Ferrero за земеделие, ние се стремим да подкрепяме производителите на какао, като им помагаме в усвояването на устойчиви земеделски практики, с които да се повиши производителността и да се диверсифицират доходите. Това от своя страна ще допринесе за подобряване на тяхното препитание и това на техните общности. Работим и по предоставянето на по-персонализирана помощ на фермерите чрез индивидуални Планове за развитие на фермите, с цел увеличаване на положителната промяна.

bitmap-copy-52x

Знанието е предимство

И ние силно вярваме в това. Ето защо в нашите Земеделски училища предлагаме обучения за фермери по добри земеделски, социални и екологични практики. Ние даваме възможност на фермерите да приложат придобитите знания и на практика, като им предоставяме достъп до разсад, торове и  финансиране, за да подобряват не само своите култури, но и стандарта си на живот. През 2021 и 2022г., обучихме над 155 000 фермери и осъществихме дистрибуция на 1,7 милиона разсада за какао.

Гласът на фермерите

Преди добивах по 450 килограма какао годишно. Сега, след като започнах да прилагам добри земеделски практики и полето ми е добре поддържано, добивът ми се увеличи. Със знанията, които придобих, успях да удвоя реколтата си и тази година спечелих още над 300 000 CFA франка.

bitmap-copy-72x

споделя Селестин Момбойе, един от многото отглеждащи какао фермери, които участват във фермерски обучения, организирани от партньора на Ferrero - ECOOKIM.

ECOOKIM е асоциация, представляваща над 37 000 фермери в Кот д'Ивоар. В периода 2021 - 2022 г. добихме какаови зърна от 10 нейни кооператива и над 15 000 фермера преминаха обучение в Земеделските ни училища. Благодарение на тези усилия, фермерите успяха значително да увеличат реколтата и приходите си.

Защита на правата на децата

Ferrero се ангажира да популяризира правата на децата. За децата във веригата на доставки на нашето какао, това означава конкретни действия за решаване на въпроса с детския труд и подобряване достъпа до образование и базови потребности като вода, хигиенни условия и пълноценно хранене. Обръщаме внимание на фермерите за правата на децата и прилагаме системи за идентифициране и предотвратяване използването на детски труд, които определяме като CLMRS ("Child Labour Monitoring and Remediation System" - Система за наблюдение и предотвратяване на детския труд). Предотвратяването може да варира от индивидуализирана подкрепа за деца и родители до по-широкомащабни програми за развитие на обществото с фокус върху децата, с цел да се прилагат механизми за защита на децата, подпомагане на образователната инфраструктура и популяризиране на правата на жените.

International Cocoa Initiative Logo | Nutella

Ние също така активно подкрепяме инициативи с обхват, който е по-мащабен от пряката ни верига на доставки. Например, от 2008 г. сме членове на Международната инициатива за какао ("International Cocoa Initiative") – широкомащабна платформа, с която се цели осигуряване на по-добро бъдеще за децата и ускоряване премахването на детския труд.

Cocoa Forests Initiative Logo | Nutella

Поглед напред

Ние във Ferrero, сме поели ангажимент да гарантираме, че произхода на нашето какао не е от защитени зони и не допринася за обезлесяването.​

Като един от основателите на Cocoa & Forest Initiative (CFI)- Инициатива за какао и гори, се ангажираме да работим съвместно и с други водещи световни компании за какао и шоколад, както и с правителствата на Кот д'Ивоар и Гана, за да предотвратим обезлесяването и деградацията на горите в световната верига за доставка на какао. ​

Можете да разберете повече за нашия CFI план за действие тук, както и доклад за прогреса ни дотук – тук.За да изразим амбицията си за какаова индустрия, която благоприятства хората и природата, както и отдадеността ни да превърнем тaзи амбиция в реалност чрез отговорното снабдяване с какао, създадохме Харта за какаото. Хартата очертава дългосрочните ни ангажименти, а нашият План за действие разяснява как ще работим в посока постигане на целите.

nutella-cocoa2x

Нашата непрекъсната грижа за развитие на агролесовъдството

Ние насърчаваме производителите на какао да разнообразяват продукцията в своите ферми, като едновременно със засаждането на какаови дръвчета, да отглеждат и овощни, зеленчукови култури и бързорастящи дървесни видове, които да пазят сянка на младите какаови насаждения, да носят допълнителна прехрана на семействата си или да се използват за продажба на местния пазар. Подобни системи значително допринасят за опазване на околната среда и биоразнообразието.

Като част от нашия ангажимент към Инициативата Какао и Гори (CFI), между 2018 г. и 2022 г. в Кот д'Ивоар и Гана, Ferrero допринесе за развитието на 143 000 хектара агролесовъдство на какао, като осигури на местните фермери 5,4 милиона не-какаови дървета в подкрепа на проекти за агролесовъдство .

bitmap-copy-6@2x

Знаете ли, че?

Агролесовъдството е динамична и екологична система за управление на ресурсите, чрез която, посредством интегрирането на дървета и култури, се постига разнообразие и устойчиво производство, водещо до повече социални, икономически и екологични ползи. Агролесовъдството е от изключителна важност за собствениците на малки ферми, тъй като може да им осигури възможност за по-добро снабдяване с храна, доходи и здраве. Агролесовъдството помага и в борбата с климатичните промени.

Cocoa Farming Plants | Nutella

Стимулиране програмата ни за устойчивост

Занапред ще продължим да полагаме усилия, за да затвърдим нашата програма за устойчиво производство на какао с положително и трайно отражение върху веригата на стойност на какаото. Ще се стремим към това с усилия в три насоки, които са взаимосвързани и допълващи се:

  1. Подобряване на препитанието на фермерите и общностите
  2. Защита на правата на децата
  3. Запазване на природния ресурсВажен елемент на програмата е да се осигури пълна проследимост обратно до фермерите, които доставят какаото, с което се прави Nutella®.

Ако ти харесва, сподели във