Our Hazelnuts Trees | Nutella

НАШИТЕ ЛЕШНИЦИ

Дейностите на Ferrero за постигане на устойчивост по веригата на стойност на лешниците включват проследимостта на тази съставка.

Нашите лешници идват основно от Турция, Италия, Чили и САЩ. Ferrero се ангажира да постигне пълна проследимост на доставяните лешници в своята верига за стойност на лешниците. Проследимостта по веригата за стойност на лешниците на Ferrerо означава лешниците да могат да бъдат проследени обратно до техния произход - до отделната ферма или "клъстър от ферми". Постигането на този ангажимент е предизвикателство в някои страни, където веригите за доставка са по-големи и по-сложни. В други страни са достигнати по-високи нива на проследимост. Например в Чили и САЩ Ferrero е постигнало пълна проследимост.

Our Hazelnuts | Nutella
Bitmap Copy 2

Ferrero публикува Харта - документ, изготвен специално за лешниците,  който е разработен съвместно с фондацията Earthworm. Хартата на Ferrero относно лешниците очертава изискванията и ангажиментите на Ferrero по отношение на отговорното снабдяване с лешници. В основата на Хартата са избраните приоритети на Ferrero в три области: Права на човека и социални практики, Защита на околната среда и Устойчивост и прозрачност на доставчиците, с цел да бъде движеща сила за производство на лешници, което създава стойност за всички. Съществено значение за прилагането на Хартата ще имат Програмата "Ценности на Ferrero за земеделие" (Ferrero Farming Values (FFV)) за лешниците, както и партньорствата и сътрудничеството с доставчици, доверени партньори и други участници по веригата на стойността.

 

 

Осигуряване на качество и свежест

Лешниците, използвани в Nutella®, идват от лешникови насаждения основно в зони със средиземноморски климат. Лешниците ни идват от различни части на света, като основните държави на произход са Турция, Италия, Чили и САЩ. Регионът на Черно море в Турция е най-големият производител на лешници в света и в резултат на това е основният ни доставчик на лешници. Свързаните с този плод експертни познания и традиции на Ferrero се коренят в Италия, в Пиемонт, където е основано Ferrero, както и в Лацио и Кампания. Реколтата се събира от началото на август до края на септември.

Nutella Map
Hazelnut Farm Landscape | Nutella

За да се осигури наличието на качествени и свежи лешници, плодът се отглежда и в страни в Южното полукълбо, където има допълнителна реколта от февруари до март. В рамките на този подход Ferrero е създало лешникови ферми (агроферми) в Чили, Аржентина, Южна Африка и Австралия, както и в Грузия и Сърбия. С тези ферми Ferrero развива устойчив бизнес модел с местни фермери, като споделя и подкрепя добри земеделски практики (за развъдници, обучения, земеделска помощ и др.). Научи повече в най-актуалния Доклад на Ferrero за устойчиво развитие тук.

Hazelnut Farm Landscape | Nutella

Устойчиво снабдяване с лешници

Визията на Ferrero за устойчивост има за цел да се подобрят условията на общностите за производство на лешници, в които компанията оперира.

Програмата "Ценности на Ferrero за земеделие" (Ferrero Farming Values (FFV)) за лешниците се прилага в Турция от 2012 г. В рамките на програмата Ferrero разработи Производствен стандарт за лешници в сътрудничество със SCS (Scientific Certification Systems) Global Services – водеща международна компания за сертифициране и услуги по устойчиво производство. Чрез програмата "Ценности на Ferrero за земеделие" (Ferrero Farming Values (FFV)), Ferrero работи с фермери, основно собственици на малки ферми, за да обогати познанията им за добри земеделски и социални практики. Всяка година SCS Global Services, заедно с местни одиторски фирми, извършва конкретни одити на фермери на случаен принцип. По време на вегетационния период през 2019 г. нашите екипи посетиха над 400 насаждения на ден и достигнаха до 21 211 фермери. Участващите овощни градини увеличиха добивите си средно с 40-45% в сравнение с добива в други овощни градини в същите райони. Ferrero също така си сътрудничи и с GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) в разработването на Система за мониторинг и оценка, с която да се оценява и отчита прогресът и отражението на социалните дейности и интервенции върху земята. Тази система отразява събраните данни от различни заинтересовани лица, в това число фермери, работници, посредници за набиране на персонал и лица, които влияят на общественото мнение в общностите.
Една от страните, където се отглеждат лешници, отговарящи на високите ни стандарти за качество, е Италия. Исторически това са регионите Пиемонт, Лацио и Кампания, което определя важността в тях да се развива устойчива верига на доставки едновременно с тяхното запазване. Като част от отговорния ни план за снабдяване, Ferrero си сътрудничи с глобалния оценител DNV GL от 2015 г. Това партньорство помага на Ferrero да предприеме конкретни действия на място с фермери и асоциации, включително да предостави помощ с обучения и на място.
Първата ферма за лешници Agrichile е основана през 1991 г. в Чили, чийто климат е благоприятен за отглеждане на лешници. В резултат на усилията от над 25 години в Agrichile комбинирайки експертните познания на нашите агрономи и високите умения на чилийските фермери, се създаде пълна верига на стойност. Производствените процеси на Ferrero в Чили са сертифицирани през 2019 г. със стандарт за Устойчиво развитие от SCS Global Services, акредитирана програма за сертифициране. Тя гарантира, че лешниците отговарят на няколко екологични стандарта, че фермерите и фермерските общности са защитени и ангажирани и че фермата е в добро икономическо състояние.
Ние добиваме нашите лешници и от Орегон, САЩ, където има установена дългогодишна традиция (първото култивирано лешниково дърво е засадено в Скотсбърг през 1858 г.) и познания за отглеждането на лешници. Отглеждането на лешници в Орегон достига най-високо ниво на проследимост и е концентрирано в долината Уиламет, в северозападната част на щата, в близост до Тихия океан. Океанският климат в този регион благоприятства за отглеждането на висококачествени северноамерикански сортове лешници.
Hazelnuts Harvest Bucket Farmer | Nutella

Обединяване на сили с ключови партньори

Ние във Ferrero обръщаме много сериозно внимание на практиките за наемане на персонал във веригата за стойност на лешниците. Ferrero участва активно в разширено Публично-частно партньорство с CAOBISCO (Европейската асоциация на производителите на шоколад, бисквити и сладкарски изделия) и ILO (Международната трудова организация) в Турция. Проектът цели да допринесе за премахването на най-лошите форми на детски труд в сезонното земеделие, свързано с беритбата на лешниците. Ferrero си партнира с Earthworm Foundation, неправителствена организация с фокус върху позитивното развитие на веригите за стойност в рамките на своята програма за отговорно снабдяване с лешници.

Ако ти харесва, сподели във