Our Recyclable Jar | Nutella

Рециклиране на буркана

Рециклируемият буркан на Nutella®

Емблематичният буркан на Nutella®, който съхранява отличния вкус на Nutella®, е рециклируем. Приготви се да го откриеш.

Recyclable Jar Logo | Nutella

Опаковката на нашата емблематична рецепта

Подходът на Nutella® към устойчивост се проявява не само в набавянето на съставките, но и в разработването на опаковката. Бурканите на Nutella® са рециклируеми, а освен това Nutella® проектира форми, които впоследствие да се използват в семейната кухня, когато те вече са празни - например като чаша за пиене, мерителна чаша, съд за съхранение и т.н.

Recycle Glass Paper Instructions | Nutella

стъклото

Знаете ли, че в момента стъкленият буркан Nutella® се произвежда средно с 30% * рециклиран материал?

Хартията

Етикетите и хартиените дискове на Nutella® са от устойчиви сертифицирани вериги за доставки.

* Това е средногодишно, изчислено според декларациите на Ferrero за доставчици.

Открий материалите, от които правим буркана на Nutella®

Бурканът Nutella® се състои от разнородни материали. Нека ги разгледаме поотделно, за да ти е по-лесно да ги рециклираш правилно, в съответствие с местните изисквания за събиране на рециклируеми отпадъци. На някои етикети Nutella® може да забележиш изображения, представящи всеки от използваните материали. Ако те не са посочени върху твоя буркан, не се притеснявай - не на всички опаковки има достатъчно място за тях!

Recycle Hint 1 Glass Jars | Nutella

СЪВЕТ 1

Бурканът на Nutella®

Бурканът Nutella® е направен от стъкло и използваният хартиен етикет не се отразява на рециклируемостта на стъкления буркан.

Можеш да го използваш многократно!
Glass empty Jar no Lid | Nutella
Icon_glass

Обяснение на съкращението*: GL 70 означава безцветно стъкло

Recycle Hint 2 Lids | Nutella

СЪВЕТ 2

Капакът на Nutella®

Капакът на буркана Nutella® е изработен от пластмаса, специално проектирана за употреба при храни. Тя може да се рециклира, безопасна е и има някои качества, които запазват Nutella® в най-добро състояние и след отваряне.

Дай му втори живот, с ново предназначение!
Single Plastics Lid | Nutella
Icon_plastics

Обяснение на съкращението*: PP5 означава полипропилен

Recycle Hint 3 Disks | Nutella

СЪВЕТ 3

Дискът на Nutella®

Дискът в капака на буркана Nutella® е направен от хартия. Когато отворите буркана за първи път, чувате характерния звук 'клак', показващ, че бурканът не е отварян преди това. 

Минимални отпадъци в кошчето
Our Paper Disk | Nutella
Icon_paper

Обяснение на съкращението*: PAP 21 означава хартия

Recycle Hint 3 Sealing Film | Nutella

СЪВЕТ 4

Защитното фолио на Nutella®

Защитното фолио на буркана на Nutella® запазва вкуса на Nutella® и е направен от материал, състоящ се от хартия и алуминий.

Той запазва вкуса на Nutella®
Our Protective Sealing Film | Nutella
Icon_composites

Обяснение на съкращенията*: C/PAP 82 означава композитни материали (хартия и картон/алуминий)

Научете как можете да рециклирате всеки един от останалите продукти на Nutella®.

Nutella® работи постоянно за намаляване на влиянието си върху околната среда

Nutella® непрекъснато се стреми да намалява своя отпечатък върху природата – грижим се както за днешните семейства, така и за бъдещите поколения.

Като част от групата Ferrero, Nutella® се ангажира да развива все по- устойчиви решения за производство на нашите опаковки. Стремим се да проектираме 100% от нашите опаковки да могат да се използват повторно, да се рециклират и да са компостируеми. Също така се ангажираме да намалим употребата на първична пластмаса в опаковките и да увеличим използването на рециклирано съдържание в нашите пластмасови опаковки.

Научете повече за ангажимента на Ferrerо по отношение на производството на опаковки и опазването на околната среда тук.

Recycled Jar Soap | Nutella

Вдъхни нов живот на твоя буркан от Nutella®

Да видим няколко идеи за оползотворяване!

Ако ти харесва, сподели във