Our Recyclable Jar | Nutella

Рециклиране на буркана

Рециклируемият буркан на Nutella®

Емблематичният буркан на Nutella®, който съхранява отличния вкус на Nutella®, е рециклируем. Приготви се да го откриеш.

Recyclable Jar Logo | Nutella

Опаковката на нашата емблематична рецепта

Подходът на Nutella® към устойчивост се проявява не само в набавянето на съставките, но и в разработването на опаковката. Бурканите на Nutella® са рециклируеми, а освен това Nutella® проектира форми, които впоследствие да се използват в семейната кухня, когато те вече са празни - например като чаша за пиене, мерителна чаша, съд за съхранение и т.н.

Recycle Glass Paper Instructions | Nutella

стъклото

Знаете ли, че в момента стъкленият буркан Nutella® се произвежда средно с 30% * рециклиран материал?

Хартията

Етикетите и хартиените дискове на Nutella® са от устойчиви сертифицирани вериги за доставки.

* Това е средногодишно, изчислено според декларациите на Ferrero за доставчици.

Открий материалите, от които правим буркана на Nutella®

Бурканът Nutella® се състои от разнородни материали. Нека ги разгледаме поотделно, за да ти е по-лесно да ги рециклираш правилно, в съответствие с местните изисквания за събиране на рециклируеми отпадъци. На някои етикети Nutella® може да забележиш изображения, представящи всеки от използваните материали. Ако те не са посочени върху твоя буркан, не се притеснявай - не на всички опаковки има достатъчно място за тях!

Recycle Hint 1 Glass Jars | Nutella

СЪВЕТ 1

Бурканът на Nutella®

Бурканът Nutella® е направен от стъкло и използваният хартиен етикет не се отразява на рециклируемостта на стъкления буркан.

Можеш да го използваш многократно!
Glass empty Jar no Lid | Nutella
Icon_glass

Обяснение на съкращението*: GL 70 означава безцветно стъкло

Recycle Hint 2 Lids | Nutella

СЪВЕТ 2

Капакът на Nutella®

Капакът на буркана Nutella® е изработен от пластмаса, специално проектирана за употреба при храни. Тя може да се рециклира, безопасна е и има някои качества, които запазват Nutella® в най-добро състояние и след отваряне.

Дай му втори живот, с ново предназначение!
Single Plastics Lid | Nutella
Icon_plastics

Обяснение на съкращението*: PP5 означава полипропилен

Recycle Hint 3 Disks | Nutella

СЪВЕТ 3

Дискът на Nutella®

Дискът в капака на буркана Nutella® е направен от хартия. Когато отворите буркана за първи път, чувате характерния звук 'клак', показващ, че бурканът не е отварян преди това. 

Минимални отпадъци в кошчето
Our Paper Disk | Nutella
Icon_paper

Обяснение на съкращението*: PAP 21 означава хартия

Recycle Hint 3 Sealing Film | Nutella

СЪВЕТ 4

Защитното фолио на Nutella®

Защитното фолио на буркана на Nutella® запазва вкуса на Nutella® и е направен от материал, състоящ се от хартия и алуминий.

Той запазва вкуса на Nutella®
Our Protective Sealing Film | Nutella
Icon_composites

Обяснение на съкращенията*: C/PAP 82 означава композитни материали (хартия и картон/алуминий)

Nutella® работи постоянно за намаляване на влиянието си върху околната среда

Nutella® се грижи не само за днешните семейства, но и за бъдещите. Като част от Ferrero, Nutella® има ангажимент до 2025 г. да направи всичките си опаковки 100% за многократна употреба, рециклируеми или биологично разградими и е подписало Глобалния ангажимент на фондация "Ellen MacArthur" за новата икономика на пластмасите, като споделя визията ѝ, че пластмасата никога не трябва да става отпадък.

Oткрий повече за ангажиментите на Ferrero за опаковките с фондация "Ellen MacArthur" тук.

Recycled Jar Soap | Nutella

Вдъхни нов живот на твоя буркан от Nutella®

Да видим няколко идеи за оползотворяване!

Ако ти харесва, сподели във