Nutella®

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

В този раздел сме включили списък на необходимите хардуерни и софтуерни спецификации, за да можете да видите цялото съдържание (анимации и услуги) на сайта www.nutella.com

 

СЪВМЕСТИМОСТ

PC:
Браузър Microsoft Internet Explorer, версия 9.x и по-нова.
Браузър Mozilla Firefox, версия 3.0 и по-нова.
Браузър Google Chrome, версия 3 и по-нова.

MAC:
Браузър Safari, версия 3.0 и по-нова.
Microsoft Internet Explorer, версия 5 и по-нова.


СОФТУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ

PC:
Операционна система Microsoft Windows XP или по-нова.

MAC:
Операционна система Mac Os X и по-нова

Ако ти харесва, сподели във