FAQ

Често задавани въпроси
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ

Захар

Sugar-faq
icon

КАКЪВ ВИД ЗАХАР ИЗПОЛЗВАТЕ В NUTELLA®?

Видовете захар, които закупуваме в световен мащаб, могат да бъдат класифицирани приблизително по следния начин: 75% захар от захарно цвекло и 25% рафинирана тръстикова захар.

Палмово масло

Palmoil-faq
icon

ПАЛМОВОТО МАСЛО ИМА ЛИ НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ЗА ЗДРАВЕТО?

Противно на някои конюнктурни възгледи, не е правилно да се каже, че палмово масло е вредно за човешкото здраве. Фереро винаги е обръщала значително внимание върху качеството на своите продукти и суровините. Палмовото масло се използва основно заради неговия естествен произход; неговата структура е идеална за сладкарски изделия и кремове за мазане и следователно прави ненужно използването на хидрогенирани мазнини. Палмово масло се използва в храненето на човека от хиляди години. Много научни изследвания потвърждават неутралността на ефектите на палмовото масло върху метаболизма при балансиран хранителен режим.

icon

РАСТИТЕЛНИТЕ МАСЛА, ИЗПОЛЗВАНИ В NUTELLA ®, ХИДРОГЕНИРАНИ ЛИ СА?

Не. Растителното масло, съдържащо се в Nutella®, е палмово масло, което естествено се извлича от палмови плодове и придава на крема неговата кремообразна консистенция. Поради тази причина продуктът не е необходимо да преминава процес на хидрогенизация, чрез който се образуват транс-мазнините, считани за особено нездравословни както от властите, така и от научната общност.

icon

КАКВО Е ОТРАЖЕНИЕТО НА ПАЛМОВОТО МАСЛО, ИЗПОЛЗВАНО ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА NUTELLA®, ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА?

Фереро се присъедини към RSPO (Кръгла маса за устойчиво палмово масло) още през 2005 г. Тази асоциация създаде набор от принципи за насърчаване на производството и използването на социално и екологично устойчиво палмово масло. От декември 2013 г. произвежданият в цял свят Nutella фактически съдържа 100 % сегрегирано RSPO-сертифицирано палмово масло. Във всеки случай, отговорността на Фереро не спира със сертифицирането: неговият ангажимент продължава чрез неговата Харта относно палмовото масло, създадена през 2013 г., за справяне с основните причини за обезлесяването и за създаване на баланс между опазването на околната среда, нуждите на общността и рентабилността и жизнеспособността.

icon

КАКВО ТОЧНО ПРЕДСТАВЛЯВА ХАРТАТА НА ФЕРЕРО ОТНОСНО ПАЛМОВОТО МАСЛО?

Хартата на Фереро относно палмовото масло отразява нашето решение да затвърдим нашия ангажимент за устойчиво производство на палмово масло. Тя се състои от набор от насоки, чиято цел е да се изкоренят основните причини за обезлесяването, както и създаване на баланс между екологичните и социалните проблеми от една страна и рентабилността от друга. 10-те цели, заложени от Фереро в Хартата относно палмовото масло, могат да бъдат обобщени както следва:
1. Проследяемост на веригата на доставките
2. Да не се изсичат гори с високи въглеродни запаси
3. Да не се използва огън за разчистване на земя
4. Да не се извършва засаждане върху торфени почви
5. Защита на застрашените видове
6. Мониторинг на емисиите на парникови газове
7. Прилагане на правата на човека, включително Свободното
предварително информирано съгласие (FPIC)
8. Прилагане на правата на работниците
9. Да не се използва паракват (хербицид)
10. Активна борба срещу корупцията

Всички тези въпроси ще бъдат разгледани в сътрудничество с организацията TFT (с предишно наименование The Forest Trust).

icon

NUTELLA® БЕЗОПАСЕН ЛИ Е ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?

Да, Nutella® е напълно безопасен за консумация. Здравето и доброто физическо състояние на потребителите е абсолютен приоритет за Фереро. По-специално, твърдения, че Nutella® може да ви причини рак, защото съдържа палмово масло, са безотговорни и не са научно доказани.

icon

ЗАЩО NUTELLA® ИЗПОЛЗВА ПАЛМОВО МАСЛО В СВОИТЕ РЕЦЕПТИ?

Палмовото масло е най-добрият вариант, за да се осигури правилната консистенция и структура на продукта, като то не оказва отражение върху характерните вкусове на останалите съставки. Най-важното, за него не се прибягва до процеса на хидрогениране, чрез който се образуват "транс-мазнини", които са признати от властите и научния свят като особено вредни за здравето. Множество други видове масла биха имали необходимост да бъдат подложени на хидрогениране, за да създадат консистенцията на нашите продукти.

icon

КАКВО Е СТАНОВИЩЕТО НА ЕОБХ (ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ) ЗА ПАЛМОВОТО МАСЛО?

Според последните препоръки на Европейския орган за безопасност на храните (EОБХ), някои термични замърсители (2MCPD, 3MCPD, GE) присъстват в широка гама от храни и се откриват в по-големи количества при растителните масла, подложени на високи температури по време на обработка на храната. Тези замърсители се образуват в значителна степен, когато маслото достигне температура над 200°C. ЕОБХ признава, че отрасълът е започнал да оптимизира процесите чрез по-ниски температури и резултатите са обещаващи, но се надява да постигне повече. В резултат на това маслата и мазнините съдържат значително по-ниски количества замърсители от стандартните, предлагани на пазара. Това позволява създаването на продукти с минимално съдържание на замърсители, които да са напълно в съответствие с параметрите, определени от ЕОБХ.

icon

ЕОБХ НЯКОГА СПОМЕНАВАЛ ЛИ Е NUTELLA® В ПРЕПОРЪКИТЕ СИ?

ЕОБХ нито е споменавал Nutella® в препоръките си, нито някога е препоръчвал да се спре консумирането на палмово масло. Освен това, Nutella® никога не е бил спиран от продажба в супермаркетите в която и да е страна.

icon

ИСТИНА ЛИ Е, ЧЕ ИТАЛИАНСКИЯТ СУПЕРМАРКЕТ COOP Е ПРЕМАХНАЛ NUTELLA® ПОРАДИ СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАЛМОВО МАСЛО?

Фереро заявява, че Nutella® никога не е бил отстраняван от супермаркетите в която и да е страна. Италианският супермаркет Coop премахна произвеждани под негов собствен етикет продукти, съдържащи палмово масло.

Лешници

Hazelnuts-faq
icon

ОТКЪДЕ ЗАКУПУВАТЕ ВАШИТЕ ЛЕШНИЦИ?

Нашите лешници произхождат предимно от Турция и Италия. Фереро е един от основните потребители на лешници по целия свят. Поради тази причина нашето намерение е до 2020 година да реализираме 100% проследяемост на всички използвани лешници.

Какао

Cocoa-faq
icon

ОТКЪДЕ ИДВА ВАШЕТО КАКАО?

Какаото, използвано в Nutella®, произхожда главно от Кот д'Ивоар и Гана. Фереро обработва суровите какаови зърна, за да произвежда какаово масло и какао на прах направо в своите фабрики.

icon

ДЕТСКИЯТ ТРУД Е ШИРОКО РАЗПРОСТРАНЕН НА КАКАОВИТЕ НАСАЖДЕНИЯ В ЗАПАДНА АФРИКА. КАКВА Е ВАШАТА ПОЗИЦИЯ ПО ТОЗИ ВЪПРОС?

В съответствие със своя Кодекс за бизнес поведение, Фереро потвърждава своето твърдо намерение да допринася за премахването на детския труд, по-специално на неговите най-вредни форми, както и на всички видове на робство, принудителен и наказателен труд. Кодексът на Фереро за Бизнес поведение се основава на Конвенция № 138 на МОТ относно минималнатa възраст зa приемане нa работa, както и Конвенция № 182 на МОТ относно най-тежките форми на детския труд. Фереро осигурява спазването от неговите доставчици на принципите на гореспоменатия Кодекс. Кодексът на Фереро за бизнес поведение е наличен на тази уеб страница.

Мляко

Milk-faq
icon

ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИ МЛЯКО НА ПРАХ ИЛИ ПРЯСНО МЛЯКО ВЪВ ВАШИТЕ ПРОДУКТИ?

Използването на мляко на прах за шоколад и сладкарски изделия се основава на технологични цели. Качеството на обезмасленото мляко на прах зависи главно от качеството на прясното мляко, от което се извлича. Ние избираме това мляко в съответствие с критерии, които в някои случаи са дори по-строги от съответно приложимото законодателство.

Захар
Палмово масло
Лешници
Какао
Мляко