Hodnoty

HODNOTY

Spotrebitelia sú pre nás veľmi dôležití a snažíme sa čo najlepšie uspokojiť ich potreby dodržiavaním nasledujúcich hodnôt.

Rodina

05_Entrepreneurship

Ako rodinná firma sa môžeme plne venovať budúcnosti našej spoločnosti a našej rozsiahlej komunity.

Inovácie a kreativita

Nutella_Global_Recipe_experience_05

Všetky výrobky Ferrero vychádzajú z nápadov, ktoré sú jedinečné a zároveň celosvetovo významné. Prepájame totiž moderné metódy s dlhoročnou vášňou, ktorá prestupuje všetky etapy nášho hodnotového reťazca, od výskumu až po vývoj konečného produktu.

Kvalita a čerstvosť

04_research

Požadujeme vysokú a konzistentnú úroveň kvality vo všetkom, čo robíme. Naša prísna politika získavania surovín a odborný výrobný proces zaručujú tú najlepšiu kvalitu, chuť a čerstvosť našich produktov.

Zodpovednosť a rešpekt

mani-tondo_05

Spoločnosť Ferrero má spoločenskú zodpovednosť zakódovanú vo svojej DNA. Podporujeme zodpovednú spotrebu a zdravý a aktívny životný štýl, rešpektujeme životné prostredie, podporujeme udržateľné poľnohospodárstvo a prispievame k posilneniu komunít, v ktorých pôsobíme.

Rodina
Inovácie a kreativita
Kvalita a čerstvosť
Zodpovednosť a rešpekt