Sociálna zodpovednosť

Zdieľané hodnoty vytvárajú nové hodnoty

SOCIÁLNA ZODPOVEDNOSŤ

Pevne veríme v sociálnu zodpovednosť skupiny Ferrero: denne toto dokazujeme tým, že sa staráme o vzťah medzi zákazníkom a našimi značkami a že rešpektujeme prevzatie zodpovednosti za mužov a ženy, ktorí s nami pracujú alebo v minulosti pracovali.

Ďalej to dokazujeme prostredníctvom udržateľného získavania našich surovín, ochranou životného prostredia a bojom proti korupcii a neprávosti.

Okrem toho sme sa zaviazali podporovať programy, ktoré stimulujú fyzické aktivity a pomáhajú s bojom proti obezite, najmä u detí a dospievajúcich. Vytvárame nové pracovné miesta v rozvíjajúcich sa krajinách, kde podporujeme výchovnú starostlivosť a vytváranie dobrých životných podmienok pre deti a dospievajúcich.

Spomínaná stratégia udržateľnosti osvojená skupinou Ferrero a jej príbuznými podnikmi po celom svete je uvedená v našich správach o CSR (Corporate Social Responsibility), ktoré sa vydávajú každý rok.