FAQ | Nutella Let's Talk Quality

FAQ | Lad os tale om kvalitet

Nutella® besvarer alle dine spørgsmål.

SUKKERET NUTELLA®

icon

Hvilken type sukker bruger I til Nutella®?

Sukkertyperne, vi køber globalt, kan klassificeres på følgende måde: 75 % roesukker og 25 % raffineret rørsukker.

PALMEOLIE NUTELLA®

icon

Har palmeolie negative virkninger på helbredet?

I modstrid med visse opportunistiske synspunkter er det ikke korrekt at sige, at palmeolie er sundhedsskadelig for mennesker. Ferrero har altid lægt stor vægt på både kvaliteten af sine produkter og deres råmaterialer. Palmeolie bruges primært på grund af sin naturlighed; dens struktur er ideel til konfektureprodukter og smørepålæg og gør derved brugen af hydrogenerede fedtstoffer unødvendig. Palmeolie er blevet brugt som menneskelig ernæring i årtusinder. Mange videnskabelige studier understøtter palmeoliens neutrale indvirkning på metabolismen i en afbalanceret kost

icon

Bliver planteolierne i Nutella® hydrogeneret?

Nej. Planteolien i Nutella® er palmeolie, som naturligt udvindes fra palmefrugten og giver smørepålægget den cremede konsistens. Af den grund behøver produktet ikke at undergå en hydrogeneringsproces, som er ansvarlig for dannelsen af transfedtstoffer, som især opfattes som usunde af myndighederne og i videnskabelige kredse. 

icon

Hvad går Ferrero Charter om palmeolie præcist ud på?

Ferrero Palm Oil Charter afspejler vores beslutning om at styrke vores indsats over for bæredygtig palmeolie. Den består af en række retningslinjer, som sigter på at udrydde hovedårsagerne til skovrydning såvel som at skabe en balance mellem miljømæssige og sociale spørgsmål på den ene side og lønsomhed på den anden side. De 10 mål fastsat af Ferrero i Palm Oil Charter kan opsummeres til følgende:

1. Sporbarhed i forsyningskæde
2. Ingen rydning af højt kulstoflager i skove
3. Ingen benyttelse af ild til rydning af jord
4. Ingen beplantning af tørvejord 
5. Beskyttelse af udryddelsestruede arter
6. Overvågning af drivhusgasudledninger
7. Håndhævelse af menneskerettigheder, herunder FPIC – fri og forudgående informerede samtykke
8. Håndhævelse af arbejdernes rettigheder
9. Ingen brug af Paraquat (ukrudtsbekæmpelsesmiddel)
10. Aktiv bekæmpelse af korruption

Alle disse spørgsmål gennemgås i samarbejde med TFT

icon

Påvirker den palmeolie, som bruges til fremstilling af Nutella®, miljøet?

Ferrero blev medlem af RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) så tidligt som i 2005. Denne forening har udstukket et sæt principper for at fremme produktionen og brugen af socialt og miljømæssigt bæredygtig palmeolie. Siden december 2013 indeholder Nutella, som bliver produceret over hele verden, 100 % segregeret RSPO-certificeret palmeolie. Uanset hvad, standser Ferreros ansvarlighed ikke ved certificeringen. Virksomhedens indsats fortsætter igennem Palm Oil Charter, som blev lanceret i 2013, for at tage sig af de vigtigste årsager bag skovrydning og skabe en balance mellem miljøbeskyttelse, samfundsmæssige behov og økonomisk fordele og bæredygtighed. Ferrero desuden støtter aktivt POIG, et initiativ med flere interessenter, med en mission om at forandre palmeolieindustrien og bryde forbindelsen mellem palmeolie, ødelæggelse af skove og moser og overtrædelsen af menneske- og arbejdstagerrettigheder.

icon

Er Nutella® sikker for forbrugerne?

Ja, Nutella er fuldstændig sikker at spise. Forbrugernes sundhed og velbefindende har førsteprioritet hos Ferrero. Især påstande om, at Nutella kan give dig kræft, fordi den indeholde palmeolie, er uansvarlige og har ingen videnskabelig evidens. 

icon

Hvorfor bruger Nutella® palmeolie i sin opskrift?

Palmeolie er det bedste valg for at sikre, at produktet har den rette konsistens og struktur og ikke forstyrrer de andre ingrediensers karakteristiske smag. Og allervigtigst, så der er ikke brug for en hydrogeneringsproces, som frembringer "transfedtstoffer", som myndigheder og videnskabelige kredse har påvist er særlig sundhedsskadelige. Mange andre olier skal undergå en hydrogenering for at skabe den nødvendige konsistens i vores produkter. 

icon

Hvad er EFSA's (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) mening om palmeolie?

Ifølge Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)'s seneste anbefalinger er visse termiske urenheder (2MCPD, 3MCPD, GE) til stede i en lang række fødevarer og findes i større mængder i planteolier, der udsættes for høje temperaturer under forarbejdningen af levnedsmidler. Disse urenheder dannes i væsentlig grad, når olien når en temperatur på over 200 °C. EFSA har anerkendt, at industrien er begyndt at optimere processerne gennem lavere temperaturer, og resultaterne har vist at være lovende, men der er håb om at opnå mere. Olierne og fedtstofferne har derfor væsentligt lavere niveauer af urenheder end de standardolier, der findes på markedet. Dette gør det muligt at skabe produkter med minimale niveauer af urenheder, hvilket er fuldstændig i tråd med det parameter, der er fastsat af EFSA. 

icon

Har EFSA nogensinde nævnt Nutella® i sine anbefalinger?

EFSA har hverken nævnt Nutella® i sine anbefalinger ej heller har den nogensinde anbefalet, at skal holde op med at spise palmeolie. Nutella® er desuden aldrig blevet fjernet fra supermarkedernes hylder i noget som helst land. 

HASSELNØDDERNE NUTELLA®

icon

Hvor køber I jeres hasselnødder?

Vores hasselnødder stammer hovedsagelig fra Tyrkiet og Italien. Ferrero er en af de største brugere af hasselnødder på verdensplan. Af den grund har vi til hensigt at implementere 100 % sporbarhed af alle anvendte hasselnødder i 2020.

MÆLKEN NUTELLA®

icon

Hvorfor bruger I mælkepulver i Nutella®?

Brugen af mælkepulver til chokolade- og konfektureprodukter er baseret på teknologiske formål. Kvaliteten af skummetmælkspulver afhænger hovedsagelig af kvaliteten af den friske mælk, den er udvundet af. Vi vælger denne mælk ud fra kriterier, som i visse tilfælde er endnu strengere end i gældende lovgivning.

KAKAOEN NUTELLA®

icon

Hvor kommer jeres kakao fra?

Kakaoen, der bruges i Nutella®, stammer hovedsagelig fra Elfenbenskysten og Ghana. Ferrero forarbejder råkakaobønner for at fremstille kakaopulveret direkte på sine fabrikker. 

icon

Hvordan påvirker den kakao, som bruges til fremstilling af Nutella®, miljøet?

Ferrero har underskrevet Handlingsplaner for at afslutte skovrydningen og genskabe skovarealer i de kakaoproducerende lande Elfenbenskysten og Ghana. Som en del af disse handlingsplaner i Elfenbenskysten og Ghana vil chokolade- og kakaoindustrien indføre verificerbare overvågningssystemer til sporbarhed fra gården til det første indkøbssted for deres egne indkøb af kakao. Industrien vil også arbejde med myndighederne i Elfenbenskysten og Ghana for at sikre en effektiv national handleplan for sporbarhed af alle handlende i forsyningskæden. Ferrero forbliver samtidig dedikeret over for det løbende arbejde med at 100 % at kortlægge kakaoforsyningskæden fra gård til producent såvel som sine partnerskaber for at forbedre avlernes og deres lokalsamfunds levevilkår med partnere som Save the Children og Fairtrade & Cooperative Union ECOOKIM.

icon

Børnearbejde er udbredt i kakaoplantagerne i Vestafrika. Hvad er jeres holdning til dette problem?

Ferrero bekræfter i tråd med sin forretningsmæssige adfærdskodeks sin faste intention om at bidrage til udryddelsen af børnearbejde, især i dens mest skadelige former såvel som alle typer af slaveri, tvangs- og straffearbejde. Ferreros forretningsmæssige adfærdskodeks er baseret på ILO Convention 138 vedrørende mindstealderen for adgang til beskæftigelse såvel som ILO Convention 182 vedrørende de værste former for børnearbejde. Ferrero forsikrer, at leverandørerne overholder principperne i ovennævnte kodeks. Ferreros forretningsmæssige adfærdskodeks kan fås på denne hjemmeside. Find mere om Ferreros holdning til børnearbejde i kakaoforsyningskæden her