Nutella® Kaubamärgi Kasutamise Tingimused

NUTELLA® on Ferrero S.p.A. registreeritud kaubamärk.
NUTELLA® sarapuupähklivõide kasutamine teiste toodete valmistamisel ei anna automaatset õigust kasutada NUTELLA® kaubamärki. Sellele vaatamata on teatud piiratud kasutus Ferrero S.p.A. poolt alltoodud tingimustel lubatud.

 

SÕLTUMATUTE JAEMÜÜJATE POOLT NUTELLA® KAUBAMÄRGI KASUTAMISE TINGIMUSED KOHESEKS TARBIMISEKS MÕELDUD VÄRSKELT VALMISTATUD TOODETE TÄHISTAMISEKS.

 

Käesolevad tingimused (“Tingimused”) kohalduvad üksnes nendele sõltumatutele jaemüüjatele, kes tegutsevad Eestis toiduainete ja/või toitlustusteenuste müügi valdkonnas (nt. sõltumatud pagarikojad, restoranid, kondiitriärid või kohvikud) (edaspidi “Jaemüüjad”) ja kavatsevad viidata NUTELLA® sarapuupähklivõidele kui oma ühe või mitme toote iseloomulikule koostisosale (edaspidi: “Toode”). Käesolevad Tingimused ja neis antud kasutusõigused kohalduvad üksnes Jaemüüjate suhtes, kes opereerivad ühte müügikohtai; mistahes jaemüüjaid, kes tegutsevad osana „ketist“ või frantsiisivõtjatena, ei loeta Jaemüüjaks ja seetõttu pole neil lubatud käesolevate Tingimuste alusel NUTELLA® kaubamärki kasutada. Kui jaemüüja ei ole kindel, kas ta on volitatud Jaemüüja, võib ta võtta otse Ferrero’ga ühendust.

Ferrero võib Tingimusi muuta või tühistada ning Jaemüüjad kohustuvad vähemalt üks kord iga kuue kuu jooksul kontrollima, kas Tingimusi on muudetud või tühistatud. Jaemüüjad kohustuvad järgima ja seotud olema käesoleva dokumendi kõige uuema versiooniga.

 

Tingimused

1) Te võite kasutada NUTELLA® kaubamärki selleks, et tarbijale teada anda, et lubatud tootes on kasutatud NUTELLA® sarapuupähklivõiet (“Toode”) kooskõlas käesolevate Tingimustega.. Te ei tohi kasutada NUTELLA® kaubamärki müügikoha välistes reklaamides.
 

2) Toode peab olema valmistatud ning müüdav üksnes ja ainult Jaemüüja asukohas ohutus ja tervislikus keskkonnas kooskõlas kohalduvate seaduste, määruste ja muude kohalike õigusaktidega.
 

3) Toode peab olema värskelt valmistatud ja see tuleb ära müüa hiljemalt 24 tunni jooksul peale valmimist.
 

4) NUTELLA® võiet ei tohi keeta, külmutada ega teiste koostisosadega kokku segada.
 

5) NUTELLA® kaubamärki tuleb alati kasutada:

a) monokroomsetes suurtähtedes (NUTELLA® logo () ei ole käesolevate Tingimuste alusel lubatud kasutada); ja

b) koos registreeritud kaubamärki tähistava ® sümboliga.
 

6) NUTELLA® kaubamärki ei tohi võrreldes Toote nimetusega rõhutada.
 

NÄIDIS

 


 

7) NUTELLA® kaubamärki ei tohi kasutada viisil, mis annab alust seostada toodet Ferrero’ga ning kaubamärgi kasutamine ei tohi ebaõiglaselt ära kasutada Ferrero maineväärtust. Lisaks ei tohi NUTELLA® võiet sisaldavad tooted olla müügikohas ülekaalus võrreldes seal muude pakutavate toodetega.
 

LUBATUD JA KEELATUD KASUTUSE NÄITED
Juhul, kui Jaemüüja pakub rohkem kui ühte Toodet, võib müügikoha sees menüütahvlitel NUTELLA® sarapuupähklivõie olla loetletud esimese koostisosana vahetult peale ühe Toote nimetust. Näiteks:

 

 

Müügikoha sisestel menüütahvlitel ei tohi olla NUTELLA® sarapuupähklivõie loetletud esimese koostisosana vahetult peale kõikide Toodete nimetust. Näiteks:

 

 

Müügikoha sisesed menüütahvlid (või osa neist) ei tohi olla pühendatud üksnes NUTELLA® sarapuupähklivõiet sisaldavatele Toodetele. Lubatud ei ole näiteks alljärgnev:

 

 

Väljapanekus on lubatud kasutada NUTELLA® sarapuupähklivõide purke, mida ka tegelikult hoitakse ja/või kasutatakse müügikohas Toodete valmistamiseks, kuid üksnes tingimusel, et Nutella® sarapuupähklivõide purke ei kasutata ainult kaunistusena.. Juhul, kui kasutatakse Ferrero poolt antavaid müügikoha reklaammaterjale, tuleb need paigutada mõistlikul viisil. Näiteks:

 

 

Ülemäärases koguses NUTELLA® sarapuupähklivõide purkide kasutamine osana müügikoha väljapanekust ja mitte nende tegelikul otstarbel (vt allpool toodud näidet) ei ole ilma Ferrero kirjaliku loata lubatud. Peale Toodete valmistamisel kasutavate NUTELLA® võide purkide ei ole muu Ferrero kaubamärgiga varustatud materjali kasutamine ilma Ferrero kirjaliku loata lubatud.

 


 

8) NUTELLA® kaubamärgi kasutamine Toodete esitlemisel on lubatud üksnes juhul, kui seda tehakse toodete puhul, mida Ferrero on otseselt lubanud kasutada koos NUTELLA® sarapuupähklivõidega. Ferrero poolt selliste toodete jaoks lubatud sõnastused on toodud käesolevate Tingimuste lõpus ning Ferrero jätab endale õiguse neid oma äranägemisel muuta, s.t. lisada ja/või kustutada sõnastusi.
 

9) Ferrero jätab endale õiguse käesolevate Tingimuste alusel mistahes Jaemüüjale või Jaemüüjate kategooriale NUTELLA® kaubamärgi kasutamiseks antud luba oma äranägemisel tühistada. Loa tühistamine jõustub viivitamatult juhul, kui Jaemüüja on rikkunud käesolevaid Tingimusi.
 

Lubatud sõnastused:

  • Sai Nutella ® võidega
  • Krepid / ülepannikoogid Nutella ® võidega
  • Croissant / sarvesai Nutella ® võidega; Briošš or nupusai Nutella ® võidega
  • Pannkook Nutella ® võidega
  • Röstsai Nutella ® võidega
  • Vahvel Nutella ® võidega