دستور پخت با نوتلا

همه می‌دانند که نوتلا به همراه نان طعم بی نظیری دارد، اما دستورهای خلاقانه بسیاری برای امتحان وجود دارند. چرا خلاقیت به خرج نمی‌دهید و طعم دلخواه خود را نمی‌آزمایید؟ با تست یک دستور جدید و ایجاد تنوع، زندگی شاداب‌تری را تجربه کنید.

®NUTELLA

(نوتلا) یک علامت تجاری ثبت شده از فررو اس.پی.ای. است.
استفاده از کرم فندق نوتلا در تهیه سایر محصولات، به طور خودکار موجب حق استفاده از علامت تجاری آن نمی¬شود. البته، برخی استفاده¬های محدود، توسط فررو اس.پی.ای. تحت شرایط و ضوابط مندرج در زیر، مجاز اعلام شده است.

دستور پخت با نوتلا

همه می‌دانند که نوتلا به همراه نان طعم بی نظیری دارد، اما دستورهای خلاقانه بسیاری برای امتحان وجود دارند. چرا خلاقیت به خرج نمی‌دهید و طعم دلخواه خود را نمی‌آزمایید؟ با تست یک دستور جدید و ایجاد تنوع، زندگی شاداب‌تری را تجربه کنید.

®NUTELLA

(نوتلا) یک علامت تجاری ثبت شده از فررو اس.پی.ای. است.
استفاده از کرم فندق نوتلا در تهیه سایر محصولات، به طور خودکار موجب حق استفاده از علامت تجاری آن نمی¬شود. البته، برخی استفاده¬های محدود، توسط فررو اس.پی.ای. تحت شرایط و ضوابط مندرج در زیر، مجاز اعلام شده است.