Gecertificeerde cacaoboom | Nutella

ONZE CACAO

Alle cacao die we voor Nutella® aankopen is afkomstig van Rainforest Alliance Gecertificeerde boerderijen.

Cacaoboeren worden geconfronteerd met verschillende economische en sociale problemen. Daarom heeft Ferrero zich er in 2011 toe verbonden om tegen 2020 op verantwoorde wijze 100% gecertificeerde cacaobonen aan te kopen, om zo hun levensomstandigheden te helpen verbeteren en duurzame landbouwpraktijken te bevorderen. Door cacao te verschaffen van Rainforest Alliance gecertificeerde boerderijen helpen we de levensomstandigheden van de boeren en hun gezinnen te verbeteren, alsook de natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit te behouden (meer informatie op www.ra.org).  Gecertificeerde bedrijven moeten zich houden aan strenge specificaties om duurzame milieu-, sociale en economische praktijken te garanderen. Certificering en traceerbaarheid zijn het uitgangspunt van Ferrero's duurzaamheidsaanpak, maar we gaan ook verder dan certificering om onze impact op het terrein te vergroten.

Cacaobonen kom | Nutella

Waar komt het vandaan?
Klik om te reizen

Ondersteunende boeren

Het overgrote deel van de cacao in de wereld wordt geproduceerd door kleine boeren, waarvan de meeste wonen in Ivoorkust en Ghana waar wij onze cacao voornamelijk inkopen. Deze twee landen zijn samen goed voor meer dan 60% van de wereldproductie van cacao. Deze boeren worden geconfronteerd met de complexiteit van economische, sociale en milieukwesties, zoals een gebrek aan toegang tot hulpbronnen, beperkte kennis van goede landbouwpraktijken en klimaatverandering.

Nutella Map
Ondersteunende cacaoboeren | Nutella

Door de implementatie van het Ferrero-programma voor landbouwwaarden voor cacao hebben we ons ertoe verbonden hen te steunen bij het invoeren van duurzame landbouwpraktijken die gericht zijn op het verhogen van de cacaoproductiviteit en het diversifiëren van inkomen. Dit zal op zijn beurt bijdragen aan de verbetering van hun levensonderhoud en dat van hun gemeenschappen. We gaan ook over tot een meer gepersonaliseerde ondersteuning van de boeren door middel van individuele landbouwontwikkelingsplannen om de positieve verandering te vergroten.

Bescherming van de rechten van het kind

Ferrero zet zich in voor het bevorderen van de mensenrechten van kinderen. Voor onze cacaotoeleveringsketen betekent dit dat we actie moeten ondernemen om kinderarbeid aan te pakken en de toegang tot onderwijs en basisbehoeften zoals water, sanitaire voorzieningen en goede voeding te verbeteren. We sensibiliseren boeren voor de rechten van kinderen en we implementeren systemen om gevallen van kinderarbeid te identificeren en te verhelpen, ook wel CLMRS (Child Labour Monitoring and Remediation System) genoemd. Sanering kan variëren van geïndividualiseerde steun aan kinderen en ouders tot meer bredere programma's voor gemeenschapsontwikkeling die gericht zijn op het implementeren van mechanismen om kinderen te beschermen, de onderwijsinfrastructuur te versterken en de empowerment van vrouwen te bevorderen.

Logo internationaal cacao-initiatief | Nutella

We ondersteunen ook actief initiatieven die een bredere reikwijdte hebben dan onze directe toeleveringsketen. Zo zijn we sinds 2008 lid van het International Cocoa Initiative, een multi-stakeholderplatform dat zich richt op een betere toekomst voor kinderen en het bevorderen van de uitbanning van kinderarbeid.

Logo initiatief cacaobossen | Nutella

Vooruitgang

In 2011 heeft Ferrero zich er sterk voor gemaakt om tegen 2020 100% gecertificeerde cacaobonen aan te kopen op verantwoorde wijze en in de loop der jaren is het bedrijf begonnen met de implementatie van verschillende maatregelen die verder gaan dan de certificering. Daarnaast zijn wij zijn ook een van de oprichters van het Cocoa & Forests Initiative (2017), een collectief engagement om de ontbossing een halt toe te roepen en een duurzame cacaoproductie te bevorderen. 
Dit initiatief wordt gecoördineerd door de World Cocoa Foundation, waarvan wij sinds 2005 lid zijn.

Telen van cacaoplanten | Nutella

In de toekomst zullen we blijven werken aan het versterken van ons duurzaamheidsprogramma voor cacao met een positieve en duurzame impact op de cacaowaardeketen. We zullen dit doen langs drie pijlers die nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken:

1. Verbeteren van het levensonderhoud van boeren en gemeenschappen
2. Beschermen van de rechten van het kind
3. Waarborgen van het natuurlijk kapitaal

Een belangrijke hoeksteen van het programma is de volledige traceerbaarheid naar de boeren die de cacao leveren die in Nutella® wordt verwerkt.

Delen op