Gecertificeerde cacaoboom | Nutella

ONZE CACAO

Alle cacao die we voor Nutella® aankopen is afkomstig van Rainforest Alliance Gecertificeerde boerderijen.

Cacaoboeren worden geconfronteerd met verschillende economische en sociale problemen en daarom heeft Ferrero zich er in 2011 toe verbonden om tegen 2020 op verantwoorde wijze 100% gecertificeerde cacaobonen te kopen om hun levensomstandigheden te helpen verbeteren en duurzame praktijken te bevorderen. Door cacao te betrekken van Rainforest Alliance Certifed™-boerderijen helpen we het levensonderhoud van de boeren en hun gezinnen te verbeteren en de natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit te behouden (ontdek meer op www.ra.org). Gecertificeerde boerderijen moeten aan strenge criteria voldoen om de ecologische, sociale en economische duurzaamheid te helpen waarborgen. Certificering en traceerbaarheid zijn het uitgangspunt van de duurzaamheidsaanpak van Ferrero, maar we gaan ook verder dan certificering om onze impact op het terrein te vergroten.

Cacaobonen kom | Nutella

Waar komt het vandaan?

Ondersteunende boeren

Het overgrote deel van de cacao in de wereld wordt geproduceerd door kleine boeren, waarvan de meeste wonen in Ivoorkust en Ghana waar wij onze cacao voornamelijk inkopen. Deze twee landen zijn samen goed voor meer dan 60% van de wereldproductie van cacao. Deze boeren worden geconfronteerd met de complexiteit van economische, sociale en milieukwesties, zoals een gebrek aan toegang tot hulpbronnen, beperkte kennis van goede landbouwpraktijken en klimaatverandering.

Nutella Map
Ondersteunende cacaoboeren | Nutella

Door de implementatie van het Ferrero-programma voor landbouwwaarden voor cacao hebben we ons ertoe verbonden hen te steunen bij het invoeren van duurzame landbouwpraktijken die gericht zijn op het verhogen van de cacaoproductiviteit en het diversifiëren van inkomen. Dit zal op zijn beurt bijdragen aan de verbetering van hun levensonderhoud en dat van hun gemeenschappen. We gaan ook over tot een meer gepersonaliseerde ondersteuning van de boeren door middel van individuele landbouwontwikkelingsplannen om de positieve verandering te vergroten.

bitmap-copy-52x

Kennis is macht

En daar we geloven sterk in. Daarom geven we op onze Farmer Field Schools trainingen aan boeren over goede landbouw-, sociale en milieupraktijken. We stellen boeren in staat om deze kennis in daden om te zetten door toegang te bieden tot zaailingen, meststoffen en financiering, om niet alleen hun gewassen, maar ook hun leven te verbeteren. Tussen september 2018 en augustus 2019 hebben we meer dan 90.000 boeren getraind en 1,6 miljoen cacao-zaailingen uitgedeeld.

De stem van de boeren

Vroeger produceerde ik 450 Kilogram cacao per jaar. Nu, sinds ik goede landbouwpraktijken ben gaan toepassen en mijn veld goed onderhouden is, verbouw ik meer. Met de kennis die ik nu heb, heb ik mijn oogst meer dan verdubbeld, wat me dit jaar meer dan 300.000 CFA francs meer oplevert.

bitmap-copy-72x

zegt Momboye Célestin, een van de vele cacaoboeren die hebben deelgenomen aan boerentrainingen die werden georganiseerd door Ferrero's partner ECOOKIM.

ECOOKIM is een vakbond die 22.500 cacaoboeren in Ivoorkust vertegenwoordigt. Tussen september 2018 en augustus 2019 hebben we cacaobonen aangekocht van negen van haar coöperaties en zijn meer dan 12.500 boeren opgeleid in onze Farmer Field Schools. Dankzij deze inspanningen hebben deze boeren een aanzienlijke toename van de cacao-opbrengst en het inkomen gezien.

Bescherming van de rechten van het kind

Ferrero zet zich in voor het bevorderen van de mensenrechten van kinderen. Voor onze cacaotoeleveringsketen betekent dit dat we actie moeten ondernemen om kinderarbeid aan te pakken en de toegang tot onderwijs en basisbehoeften zoals water, sanitaire voorzieningen en goede voeding te verbeteren. We sensibiliseren boeren voor de rechten van kinderen en we implementeren systemen om gevallen van kinderarbeid te identificeren en te verhelpen, ook wel CLMRS (Child Labour Monitoring and Remediation System) genoemd. Sanering kan variëren van geïndividualiseerde steun aan kinderen en ouders tot meer bredere programma's voor gemeenschapsontwikkeling die gericht zijn op het implementeren van mechanismen om kinderen te beschermen, de onderwijsinfrastructuur te versterken en de empowerment van vrouwen te bevorderen.

Logo internationaal cacao-initiatief | Nutella

We ondersteunen ook actief initiatieven die een bredere reikwijdte hebben dan onze directe toeleveringsketen. Zo zijn we sinds 2008 lid van het International Cocoa Initiative, een multi-stakeholderplatform dat zich richt op een betere toekomst voor kinderen en het bevorderen van de uitbanning van kinderarbeid.

Logo initiatief cacaobossen | Nutella

Vooruitgang

In 2011 heeft Ferrero zich er sterk voor gemaakt om tegen 2020 100% gecertificeerde cacaobonen aan te kopen op verantwoorde wijze en in de loop der jaren is het bedrijf begonnen met de implementatie van verschillende maatregelen die verder gaan dan de certificering. Daarnaast zijn wij zijn ook een van de oprichters van het Cocoa & Forests Initiative (2017), een collectief engagement om de ontbossing een halt toe te roepen en een duurzame cacaoproductie te bevorderen. 
Dit initiatief wordt gecoördineerd door de World Cocoa Foundation, waarvan wij sinds 2005 lid zijn.

Om uiting te geven aan onze ambitie voor een cacao-industrie die goed is voor mens en natuur, en aan ons engagement om deze ambitie waar te maken met een verantwoorde cacaobevoorrading, hebben we ons Cacao-handvest opgesteld. In het handvest worden onze langetermijnverbintenissen beschreven en in ons Actieplan wordt uiteengezet hoe wij zullen werken om deze te verwezenlijken.

nutella-cocoa2x

Onze steeds toenemende steun voor boslandbouw

Wij moedigen cacaoboeren aan om hun boerderijen te diversifiëren door cacaobomen te mengen met fruit, groenten en houtbomen om schaduw te bieden aan jonge cacaobomen, voedsel voor huishoudelijk gebruik of om te verkopen op de lokale markt. Dergelijke systemen leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en de biodiversiteit.

Tussen september 2018 en augustus 2019 heeft Ferrero bijgedragen aan de ontwikkeling van meer dan 15.000 ha. cacao boslandbouw en tegen 2022 willen we 2,9 miljoen bomen planten als onderdeel van boslandbouwprojecten die we ondersteunen.

bitmap-copy-6@2x

Wist je dat?

Boslandbouw is een dynamisch en ecologisch systeem voor het beheer van hulpbronnen dat, door de integratie van bomen op landbouwbedrijven, de productie diversifieert en in stand houdt, wat leidt tot grotere sociale, economische en milieuvoordelen.
Boslandbouw is van essentieel belang voor kleine boeren omdat het hen in staat kan stellen hun voedselvoorziening, inkomen en gezondheid te verbeteren. Boslandbouw helpt ook de klimaatverandering tegen te gaan.

Telen van cacaoplanten | Nutella

Het versterken van ons duurzaamheidsprogramma

In de toekomst zullen we blijven werken aan het versterken van ons duurzaamheidsprogramma voor cacao met een positieve en duurzame impact op de cacaowaardeketen. We zullen dit doen langs drie pijlers die nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken:

1. Verbeteren van het levensonderhoud van boeren en gemeenschappen
2. Beschermen van de rechten van het kind
3. Waarborgen van het natuurlijk kapitaal

Een belangrijke hoeksteen van het programma is de volledige traceerbaarheid naar de boeren die de cacao leveren die in Nutella® wordt verwerkt.

Delen op