Gecertificeerde cacaoboom | Nutella

ONZE CACAO

100% van de hoeveelheid cacao die we voor Nutella® inkopen, zal tegen het jaar 2020 afkomstig zijn van Rainforest Alliance Certified-boerderijen

Cacaoboeren worden geconfronteerd met verschillende economische en sociale problemen en daarom heeft Ferrero zich er in 2011 toe verbonden om tegen 2020 op verantwoorde wijze 100% gecertificeerde cacaobonen te kopen om hun levensomstandigheden te helpen verbeteren en duurzame praktijken te bevorderen. Door cacao te betrekken van Rainforest Alliance Certifed-boerderijen helpen we het levensonderhoud van de boeren en hun gezinnen te verbeteren en de natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit te behouden (ontdek meer op www.ra.org). Gecertificeerde boerderijen moeten aan strenge criteria voldoen om de ecologische, sociale en economische duurzaamheid te helpen waarborgen. Certificering en traceerbaarheid zijn het uitgangspunt van de duurzaamheidsaanpak van Ferrero, maar we gaan ook verder dan certificering om onze impact op het terrein te vergroten.

Cacaobonen kom | Nutella

Waar komt het vandaan?
Klik om te reizen

Ondersteunende boeren

Het overgrote deel van de cacao in de wereld wordt geproduceerd door kleine boeren, waarvan de meeste wonen in Ivoorkust en Ghana waar wij onze cacao voornamelijk inkopen. Deze twee landen zijn samen goed voor meer dan 60% van de wereldproductie van cacao. Deze boeren worden geconfronteerd met de complexiteit van economische, sociale en milieukwesties, zoals een gebrek aan toegang tot hulpbronnen, beperkte kennis van goede landbouwpraktijken en klimaatverandering.

Nutella Map
Ondersteunende cacaoboeren | Nutella

Door de implementatie van het Ferrero-programma voor landbouwwaarden voor cacao hebben we ons ertoe verbonden hen te steunen bij het invoeren van duurzame landbouwpraktijken die gericht zijn op het verhogen van de cacaoproductiviteit en het diversifiëren van inkomen. Dit zal op zijn beurt bijdragen aan de verbetering van hun levensonderhoud en dat van hun gemeenschappen. We gaan ook over tot een meer gepersonaliseerde ondersteuning van de boeren door middel van individuele landbouwontwikkelingsplannen om de positieve verandering te vergroten.

Bescherming van de rechten van het kind

Ferrero zet zich in voor het bevorderen van de mensenrechten van kinderen. Voor onze cacaotoeleveringsketen betekent dit dat we actie moeten ondernemen om kinderarbeid aan te pakken en de toegang tot onderwijs en basisbehoeften zoals water, sanitaire voorzieningen en goede voeding te verbeteren. We sensibiliseren boeren voor de rechten van kinderen en we implementeren systemen om gevallen van kinderarbeid te identificeren en te verhelpen, ook wel CLMRS (Child Labour Monitoring and Remediation System) genoemd. Sanering kan variëren van geïndividualiseerde steun aan kinderen en ouders tot meer bredere programma's voor gemeenschapsontwikkeling die gericht zijn op het implementeren van mechanismen om kinderen te beschermen, de onderwijsinfrastructuur te versterken en de empowerment van vrouwen te bevorderen.

Logo internationaal cacao-initiatief | Nutella

We ondersteunen ook actief initiatieven die een bredere reikwijdte hebben dan onze directe toeleveringsketen. Zo zijn we sinds 2008 lid van het International Cocoa Initiative, een multi-stakeholderplatform dat zich richt op een betere toekomst voor kinderen en het bevorderen van de uitbanning van kinderarbeid.

Logo initiatief cacaobossen | Nutella

Vooruitgang

Ferrero heeft zich er in 2011 toe verbonden om tegen 2020 op verantwoorde wijze 100% gecertificeerde cacaobonen in te kopen en is in de loop der jaren ook begonnen met het implementeren van diverse maatregelen die verder gaan dan de certificering. Daarnaast zijn we stichtende leden van twee belangrijke collectieve engagementen:

- Cacaoactie (2015) die cacaoboeren ondersteunt bij het verhogen van hun productiviteit

- Cacao & Bossen Initiatief (2017) dat tot doel heeft een einde te maken aan de ontbossing en een duurzame cacaoproductie te bevorderen.

Beide initiatieven worden gecoördineerd door de World Cocoa Foundation, waarvan wij sinds 2005 lid zijn.

Telen van cacaoplanten | Nutella

In de toekomst zullen we blijven werken aan het versterken van ons duurzaamheidsprogramma voor cacao met een positieve en duurzame impact op de cacaowaardeketen. We zullen dit doen langs drie pijlers die nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken:

1. Verbeteren van het levensonderhoud van boeren en gemeenschappen
2. Beschermen van de rechten van het kind
3. Waarborgen van het natuurlijk kapitaal

Een belangrijke hoeksteen van het programma is de volledige traceerbaarheid naar de boeren die de cacao leveren die in Nutella® wordt verwerkt.

Delen op