Logo gecertificeerde palmoliebomen | Nutella

ONZE PALMOLIE

100% RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie en het streven naar geen ontbossing.

We zijn ons ervan bewust dat de toeleveringsketen voor palmolie te maken heeft met milieu-uitdagingen, met name wat betreft de gevolgen voor de ontbossing. Daarom zet Ferrero zich in om het voortouw te nemen in de duurzame transformatie van de palmoliesector en is het een van de eerste wereldwijde bedrijven die een 100% RSPO-gecertificeerde gescheiden palmolietoeleveringsketen heeft verkregen.

Palmolievrucht | Nutella

Ontdek onze palmolie in een notendop

Wil je meer weten over het belang van het gebruik van duurzame palmolie voor Nutella® ? We verzamelden alle belangrijkste dingen om te weten in deze video, geniet ervan!

Traceerbare palmolie

De palmolie die we gebruiken in Nutella® is 100% duurzame palmolie, traceerbaar naar de fabrieken. De olie is voornamelijk afkomstig uit Maleisië (gemiddeld ongeveer 80% van onze volumes), gevolgd door Indonesië.

Nutella Map
palm oil logo 534x468

De RSPO heeft een set van milieu- en sociale criteria ontwikkeld waaraan bedrijven moeten voldoen om duurzame palmolie te kunnen produceren (Certified Sustainable Palm Oil - CSPO). Deze criteria zijn gericht op het afdwingen van duurzame praktijken in de teelt van palmolie.

De palmolie in Nutella® is afkomstig van een gecertificeerde 'gescheiden' productieketen. De olie is afkomstig van verschillende gecertificeerde plantages en wordt door de hele productieketen gescheiden gehouden van gewone palmolie. Door dit systeem kan onze palmolie worden getraceerd tot aan de fabrieken, waardoor wordt gegarandeerd dat het niet afkomstig is van plantages waar ontbossing plaatsvindt.

Bomen telers palmolie | Nutella

De 7 principes van RSPO

Om door de RSPO gecertificeerd te worden, moeten palmolietelers voldoen aan de volgende zeven principes (RSPO Principles & Criteria 2018 update):

 

Principe 1: Gedraag je ethisch en transparant

Principe 2: Ga wettelijk te werk en respecteer de rechten

Principe 3: Optimaliseer de productiviteit, efficiëntie, positieve invloed en veerkracht

Principe 4: Respecteer de gemeenschaps- en mensenrechten en bied voordelen

Principe 5: Ondersteun de opname van kleinschalige bedrijven

Principe 6: Respecteer de rechten en omstandigheden van werknemers

Principe 7: Bescherm, behoud en verbeter de ecosystemen en het milieu. Als onderdeel van principe 7 vereist het criterium 7.12 dat nieuwe aanplantingen geen ontbossing veroorzaken of enig gebied vervangen dat nodig is om HCV - High Conservation Value - in stand te houden of te verbeteren. HCV zijn biologische, ecologische, sociale of culturele waarden die van groot belang zijn binnen een landschap.

Om meer te ontdekken, bezoek hier.

 

 

Palm Oil Trees | Nutella

Verder gaan dan certificering

Om onze verbintenissen naast de RSPO-certificering te versterken, heeft Ferrero in 2013 het Ferrero® Palm Oil Charter opgesteld.

In samenwerking met onze leveranciers streven we naar een palmolie-industrie die goed is voor mens en natuur. Om de transparantie van onze bevoorradingsketen verder te verhogen, maken we bovendien om de zes maanden de laatste traceerbaarheidsgegevens van onze fabrieken en plantages waarvan onze palmolie komt bekend. Je kan de meest recente publicatie hier vinden.

Ferrero is ook lid van POIG (Palm Oil Innovation Group), een initiatief van telers, fabrikanten en ngo's die samenwerken om de palmolie-industrie op een positieve manier te transformeren. Om meer te ontdekken, bezoek hier.

nutella-brot2x

Wist je dat?

Ferrero's palmolieaanvoer leidt tot -56%* broeikasgasemissies in vergelijking met niet-gecertificeerde palmolie. Dit is het resultaat van een onderzoek uit 2019 dat volledig voldoet aan ISO 14044 om de milieueffecten van onze palmolieaanvoer in kaart te brengen.

 

* Per kg geraffineerde, gebleekte en ontgeurde (RBD) palmolie.

 

Toezicht op het grondgebruik dankzij een netwerk van satellieten

Om onze principes inzake geen ontbossing kracht bij te zetten, maken we gebruik van instrumenten zoals de innovatieve Starling-technologie om in bijna realtime de hele toeleveringsketen van onze palmolie te volgen, zodat we zeker zijn dat die ontbossingsvrij is. Dankzij dit systeem, dat gebruik maakt van een combinatie van hogeresolutieradar en optische satellietbeelden, kunnen we het landgebruik tot op 1,5 meter nauwkeurig in kaart brengen en mogelijke ontbossing opsporen. In dit hypothetische geval kunnen wij onderzoek doen en dienovereenkomstig actie ondernemen.

Starling's kaart onderscheidt palmplantages, natuurlijke bossen en andere gebieden, laten we nu in deze video ontdekken hoe het concreet werkt !

Palm Oil Scorecard | Nutella

Onze inspanningen worden erkend door het WWF

Onze inspanningen worden erkend door betrouwbare ngo's, zoals WWF. In de 2021 Palm Oil Buyers' Scorecard van het WWF, waarin wereldwijde bedrijven worden beoordeeld op hun steun voor duurzame palmolie, heeft WWF Ferrero als koploper van 227 wereldwijde bedrijven op de 2e plaats gezet - en op de 1e plaats onder alle producenten, met een score van 21,7 op 24. Ferrero wordt erkend voor haar concrete acties en vooruitgang om de palmolie-industrie wereldwijd duurzamer te maken. Dit resultaat is een grote aanmoediging om onze reis voort te zetten.