Logo gecertificeerde palmoliebomen | Nutella

ONZE PALMOLIE

100% RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie en het streven naar geen ontbossing.

We zijn ons ervan bewust dat de toeleveringsketen voor palmolie te maken heeft met milieu-uitdagingen, met name wat betreft de gevolgen voor de ontbossing. Daarom zet Ferrero zich in om het voortouw te nemen in de duurzame transformatie van de palmoliesector en is het een van de eerste wereldwijde bedrijven die een 100% RSPO-gecertificeerde gescheiden palmolietoeleveringsketen heeft verkregen.

Palmolievrucht | Nutella

Waar komt het vandaan?
Klik om te reizen

100% traceerbare palmolie

De palmolie die we gebruiken in Nutella® is 100% duurzame palmolie, traceerbaar naar de fabrieken. De olie is voornamelijk afkomstig uit Maleisië (gemiddeld ongeveer 80% van onze volumes), gevolgd door Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea.

Nutella Map
Logo RSPO-gecertificeerde palmolie | Nutella

De RSPO heeft een set van milieu- en sociale criteria ontwikkeld waaraan bedrijven moeten voldoen om duurzame palmolie te kunnen produceren (Certified Sustainable Palm Oil - CSPO). Deze criteria zijn gericht op het afdwingen van duurzame praktijken in de teelt van palmolie.

De palmolie in Nutella® komt van een gecertificeerde 'gescheiden' toeleveringsketen. Het is afkomstig van verschillende gecertificeerde plantages en wordt in de hele toeleveringsketen gescheiden gehouden van gewone palmolie. Door dit systeem kan 100% van onze palmolie worden getraceerd naar de fabrieken, waardoor gegarandeerd wordt dat deze niet afkomstig is van plantages die zich bezighouden met ontbossing.

Bomen telers palmolie | Nutella

De 7 principes van RSPO

Om door de RSPO gecertificeerd te worden, moeten palmolietelers voldoen aan de volgende zeven principes (RSPO Principles & Criteria 2018 update):
 

Principe 1: Gedraag je ethisch en transparant

Principe 2: Ga wettelijk te werk en respecteer de rechten

Principe 3: Optimaliseer de productiviteit, efficiëntie, positieve invloed en veerkracht

Principe 4: Respecteer de gemeenschaps- en mensenrechten en bied voordelen

Principe 5: Ondersteun de opname van kleinschalige bedrijven

Principe 6: Respecteer de rechten en omstandigheden van werknemers

Principe 7: Bescherm, behoud en verbeter de ecosystemen en het milieu

 

 

Wist je dat?

Als onderdeel van principe 7 vereist het criterium 7.12 dat nieuwe aanplantingen geen ontbossing veroorzaken of enig gebied vervangen dat nodig is om HCV - High Conservation Value - in stand te houden of te verbeteren. HCV zijn biologische, ecologische, sociale of culturele waarden die van groot belang zijn binnen een landschap.

Om meer te ontdekken, bezoek hier.

 

Palm Oil Trees | Nutella

Verder gaan dan certificering

Om onze betrokkenheid na de RSPO-certificering te versterken, heeft Ferrero in 2013 het Ferrero® Palmoliehandvest ontwikkeld, in samenwerking met leveranciers, om een weg in te slaan die ontbossing, het uitsterven van soorten, een hoge uitstoot van broeikasgassen en de schending van de mensenrechten zal voorkomen. Om de transparantie in onze toeleveringsketen verder te vergroten, maken we bovendien regelmatig en vrijwillig de meest recente traceerbaarheidsgegevens van onze toeleveringsfabrieken bekend. Je kunt de laatste versie hier terugvinden.

Ferrero is ook lid van POIG (Palm Oil Innovation Group), een initiatief van telers, fabrikanten en ngo's die samenwerken om de palmolie-industrie te transformeren.

Om meer te ontdekken, bezoek hier.

Palm Oil Scorecard | Nutella

Onze inspanningen worden erkend door het WWF

Onze inspanningen worden erkend door betrouwbare ngo's, zoals WWF. In de 2020 Palm Oil Buyers' Scorecard, van het WWF, waarin wereldwijde bedrijven worden beoordeeld op hun steun voor duurzame palmolie, staat Ferrero vermeld als nummer 1 van 173. Met een score van 21,5 van 22, rangschikt het WWF Ferrero als toonaangevend in de industrie van grote wereldwijde retailers, fabrikanten van consumptiegoederen en foodservice-bedrijven. Ferrero wordt met name erkend voor zijn inspanningen om het probleem van de ontbossing in tropische gebieden aan te pakken en voor de transparantie van zijn toeleveringsketen. Dit resultaat is een zeer belangrijke erkenning voor onze inspanningen op het gebied van duurzame palmolie en een grote aanmoediging om onze reis voort te zetten.

Delen op