بولو دو کاکو

این نان که از آرد گندم درست می­‌شود، باید برای کف کردن به مدت سه روز استراحت کند. پس از این زمان، آن را به صورت اشکال گرد کوچک و مانند مافین، به قطر 3 سانتی متر و قطر 20 سانتی متر درمی‌­آورند. به طور سنتی این نان‌هابر روی سنگ بازالت پخته می‌­شوند.