Our sustainable commitments | Nutella Let's Talk Quality

Mūsu ilgtspējīgas saistības

Attiecībā uz Nutella® sadarbībā ar mūsu partneriem, NVO un citām iestādēm mēs esam  apņēmušies izvēlēties tikai kvalitatīvas sastāvdaļas, kas atbilst mūsu saistībām attiecībā uz ilgtspējību gan sociālajā, gan vides jomā.

Kopīgojiet šo lapu :

F-AKTI

fact-ferrero_0

F-ACTS: Mūsu saistības attiecībā uz ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi

Lai veicinātu lauksaimniecības piegādes ķēdes ilgtspējību, mēs saskaņā ar F-ACTS sistēmu uzsākām programmas ar nosaukumu Ferrero Farming Values ​​(FFV), lai noteiktu galveno izejvielu ieguves principus. Katrai izmantotajai izejvielai tiek aktivizēta īpaša FFV programma, kuras mērķi ir konkrēti un balstās uz trīs pīlāru pieeju:
- īpašu projektu un partnerību izveide;
- standartu un sertifikātu noteikšana;
- institucionālās un kolektīvās saistības.
Faktiski, ņemot vērā sarežģītību starptautisko piegādes ķēžu pārvaldībā, mēs atzīstam, ka atsevišķi dalībnieki paši par sevi nevar pārveidot konsolidētu ražošanas un piegādes ķēdi par ilgtspējīgu.

engagement-sucre_0
engagement-hdp_0
engagement-hazelnut_0
engagement-cacao

Mūsu saistības attiecībā uz cukuru

canne-a-sucre-nutella

Niedru cukura ilgtspējība

Mums ir viens mērķis: līdz 2020. gadam visu mūsu attīrīto niedru cukuru iegādāties no sertificētiem ilgtspējīgiem avotiem. Lai efektīvi un pēc iespējas ātrāk sasniegtu mērķi, mēs kļuvām par globālās tīkla organizācijas "Bonsucro Limited" biedru, kas veicina ilgtspējīgu cukurniedru audzēšanu, izmantojot sertifikācijas sistēmu. 2014. gadā Ferrero grupa pirmo reizi saņēma Bonsucro vadošo balvu par tās aktīvo līdzdalību ilgtspējīgas cukurniedru nozares attīstībā. Turklāt 2015. gadā mēs uzsākām jaunu partnerību ar Fairtrade, nodrošinot, ka laika posmā no 2016. gada līdz 2019. gadam tiek piegādāti 20 000 tonnu sertificētu cukurniedru; tas novedīs pie ievērojama produkcijas apjoma iegādes no mazajiem ražotājiem. 2016. gadā 47% no mūsu cukurniedru cukura tika iegūti no ilgtspējīgiem avotiem, galvenokārt sertificēti, izmantojot Bonsucro shēmu.

Mūsu saistības attiecībā uz palmu eļļu

logo-rspo_3

Mūsu palmu eļļa ir 100% sertificēta RSPO kā segregēta

Nutella® izmantotā augu eļļa ir ilgtspējīga palmu eļļa, 100% RSPO sertificēta kā segregēta. Tas nozīmē, ka mūsu palmu eļļa tiek uzglabāta atsevišķi no parastajām palmu eļļām visā piegādes ķēdē. Ferrero RSPO sertifikācijas sasniegumus atzinīgi novērtēja arī WWF Tirgus pārveidošanas iniciatīvas direktors Ričards Holunds.

Ferrero atzinīgi vērtē Greenpeace prasību par  piegādes ķēdes pārredzamību un piekrīt, ka tas ir būtisks komponents atbildības jomā par ilgtspējīgu izejvielu ieguves un piegādes ķēdi; atrodiet šeit pilnu Ferrero izejvielu dzirnavu sarakstu.

biodiversite3_1

Ko nozīmē Nutella®ilgtspējīga palmu eļļa ?

Ar Ferrero palmu eļļas hartas palīdzību mēs pasvītrojam mūsu konkrēto apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu palmu eļļu gan no  sociālā, gan ekoloģiskā viedokļa, pārsniedzot jau pieņemtās RSPO sertifikācijas hartas prasības. Ferrero kopā ar saviem piegādātājiem strādā pie jauna risinājuma, kas novērsīs mežu izciršanu, sugu izzušanu, lielu siltumnīcu efekta gāzu emisiju un cilvēktiesību pārkāpšanu. Kopā ar TFT, bezpeļņas tehnisko partneri, mēs strādājam tieši uz vietas, lai saskaņā ar Ferrero hartu noteiktajiem vides un sociālajiem kritērijiem novērtētu to, kas notiek plantācijās. Regulāri ik pēc katriem  sešiem mēnešiem  mēs publiski  sniedzam informāciju. Mēs arī kļuvām par palmu eļļas inovāciju grupas locekli, tā ir  iniciatīva, kuras mērķis bija reformēt palmu eļļas rūpniecību, balstoties uz RSPO standartiem un saistībām. Šajā iniciatīvā piedalās arī 9 starptautiskas vides NV organizācijas: to dalība liecina, ka tās nav pret palmu eļļu, bet gan sadarbojas, lai veicinātu tās ilgtspējīgu ražošanu.

palmier-nutella_0

Greenpeace un WWF rūpējas par mūsu saistībām attiecībā uz ilgtspējīgu palmu eļļu

Greenpeace Palm Oil Scorecard 2016 mēs tikām identificēti kā viena no divām vadošajām kompānijām kopējā novērtējumā, starp 14 pasaules patēriņa preču uzņēmumiem,  kā arī vienīgā, kas spēj  izsekot gandrīz 100% no iepirktās palmu eļļas izcelsmei.
Turklāt WWF Palm Oil Buyers Scorecard dokumentā, kas tika publicēts 2016. gada septembrī, mums tika piešķirti 9 punkti no 9, kā arī  mēs tikām atzīti par vienu no vadošajiem uzņēmumiem, kas vēlas  sasniegt tādu ilgtspējības mērķi, kad sertificēta ilgtspējīga (un izsekojama) palmu eļļa kļūst par standarta preču kategoriju visiem uzņēmumiem no 137 pasaules kompānijām, kas novērtētas aptaujā.

foret-primaire-1

Mežu saglabāšana

Mūsu palmu eļļas piegādes ķēdē mēs esam apņēmušies aizsargāt  oglekļa mežus, kā arī kūdrājus. Mēs aizsargājam primāros mežus, un ne tikai tos. Mēs lūdzam mūsu piegādātājus ievērot bioloģisko daudzveidību un dzīvnieku sugu dabisko dzīvotni, piemēram, orangutānus. Mēs sadarbojamies ar Airbus Defense & Space, TFT un SarVision, lai nodrošinātu to, ka mūsu piegādātāji ievēro mūsu apņemšanos saglabāt mežu. Šī tehnoloģija apvieno augstas izšķirtspējas radarus un optisko novērošanu, lai stingri pārbaudītu mūsu piegādātāju stādījumus un mežus, kas tos ieskauj. Mūsu partneri analizē ainavas attīstību, brīdinot mūs par jebkuru izmaiņu ar agrās brīdināšanas sistēmu un ļaujot mums identificēt apdraudētos stādījumus,  lai mēs varētu  rīkoties kopā ar saviem piegādātājiem.

relative-engagements-hommes_0

Mūsu palmu eļļa ir saistīta ar cilvēktiesību ievērošanas uzraudzību

Mēs lūdzam mūsu piegādātājus ievērot darba ņēmēju un vietējo kopienu tiesības. Mūsu piegādātājiem ir jāapņemas neekspluatēt darba ņēmējus, ievērot darba stundas un noslēgt darba līgumus. Viņiem ir arī jāievēro FPIC (brīva, iepriekšēja un informēta piekrišana), kas piešķir pamatiedzīvotāju kopienām un tautām tiesības dot vai noraidīt piekrišanu projektiem, kas varētu ietekmēt viņu zemi. Mēs uzskatām  ANO uzņēmējdarbības pamatprincipus un cilvēktiesības kā pamatnostādnes, lai cīnītos un uzlabotu cilvēktiesības piegādes ķēdē, un mēs ceram, ka mūsu tirdzniecības partneri darīs to pašu.

Mūsu saistības attiecībā uz lazdu riekstiem

engagement-noisettes

Mūsu saistības attiecībā uz lazdu riekstiem

Kā viens no pasaules vadošajiem spēlētājiem  lazdu riekstu nozarē mēs plānojam panākt mērķi - līdz 100% nodrošināt mūsu piegādes ķēdes izsekojamību līdz 2020. gadam, lai nodrošinātu, ka 100% no mūsu piegādātājiem, kas iesaistīti lazdu riekstu ražošanā ievēro:
- valsts tiesību aktus attiecībā uz darba apstākļiem (nenodarbina nevienu darba ņēmēju, kas ir jaunāks par vietējo tiesību aktu noteikto ierobežojumu).
- Ferrero ētikas kodeksu
- Ferrero komercdarbības kodeksu
Ferrero® lazdu riekstu piegādes ķēdes izsekojamība pamatojas uz spēju izsekot to kustībai katrā ražošanas posmā un izsekot to izcelsmei lauksaimniecības uzņēmumā. Šis rīks ļauj mums iegūt skaidru priekšstatu par lazdu audzētavu atrašanās vietu, lauksaimnieku ražošanas procesu, no kuriem mēs iepērkam riekstus, un galvenajām problēmām, ar ko viņi saskaras, lai labāk izprastu nepieciešamo tehnisko atbalstu.

ferrero-farming-turkey

FERRERO®FARMING TURKEY programma

Pieredze, ko esam guvuši, pērkot un audzējot lazdu riekstus visā pasaulē, palīdz mums standartizēt un popularizēt labāko lauksaimniecības praksi. Tā kā Turcija ir galvenais lazdu riekstu ražotājs, kur  2012.gadā bija simtiem tūkstošu dārzu, kuru lielums ir tikai vidēji 1-2 hektāri, 2012. gadā mēs izveidojām programmu Ferrero® Farming Turkey (FFT), kurā iesaistīti vietējie un starptautiskie partneri. Programmai ir divi mērķi:
1. Palielināt ražošanu un nodrošināt augstus kvalitātes un drošības standartus  izejvielām pēc ražas novākšanas
2. Risināt vairākas ētiskas, sociālas un vides problēmas.
Lai sasniegtu šos mērķus, agronomu  komanda palīdz lauksaimniekiem jomās, kas skar lazdu riekstu ražošanu, piedāvājot labas lauksaimniecības prakses (GAP) mācību programmas. Turklāt mēs strādājam, lai uzlabotu iedzīvotāju izpratni un zināšanas par piemērotiem darba apstākļiem, veicot labas sociālās prakses mācību programmas: šodien  šim nolūkam mums ir sociālie darbinieki, kas  īpaši strādā ar lazdu riekstu audzētāju kopienām. Pateicoties šai FFT programmai, mēs sasniedzām vairāk nekā 30 000 lauksaimnieku. Kopš 2012. gada mēs iesaistījāmies pasaules mēroga vadošo kompāniju sertifikācijās, piemēram, SCS, lai izstrādātu konkrētas darbības soļus uz vietas un veiktu iepriekš neizziņotas pārbaudes laukos, lai pārbaudītu ražotāju saistību izpildi un atbilstību FFT riekstu ražošanas standartiem.

Mūsu saistības attiecībā uz kakao

engagement-cacao_1

Ceļā uz ilgtspējīgu kakao vērtību ķēdi

Kakao stādījumi atrodas galvenokārt jaunattīstības valstīs. Ņemot vērā aizvien pieaugošo pieprasījumu pēc kakao visā pasaulē, lauksaimnieki saskaras ar grūtībām, lai apmierinātu šo pieprasījumu un risinātu ekonomiskos, sociālos un ar to saistītos jautājumus. Mēs Ferrero® katru gadu iepērkam vairāk nekā 120 000 tonnu kakao pupiņu. Lai aizsargātu lauksaimniecības pārtikas nozares nākotni, mūsu prioritāte ir ne tikai iepirkt izcilas kvalitātes kakao, bet, lai uzlabotu lauksaimnieku ģimeņu dzīves apstākļus ražotājvalstīs, vienlaikus attīstot viņu tehniskās prasmes.

producteur-cacao-nutella_0

Palīdzība lauksaimnieku sociālajai un ekonomiskajai attīstībai

Mūsu saistības nebeidzas ar labāko kakao pupiņu iegādi. Mēs esam izvirzījuši vērienīgu mērķi līdz 2020. gadam sasniegt 100% sertificētu ilgtspējīgu kakao, šajā jautājumā mēs cieši sadarbojamies ar vairākām sertifikācijas iestādēm (UTZ Certified, Rainforest Alliance un Fairtrade CertifiedTM). Ar šo mērķi mēs cenšamies uzlabot kakao audzētāju ģimeņu dzīves apstākļus ražotājvalstīs, vienlaikus attīstot viņu tehniskās prasmes. 2016. gadā mums izdevās sertificēt vairāk nekā 50% mūsu kakao, un mēs turpinām savus centienus, lai sasniegtu šo mērķi pēc iespējas īsākā laikā. Mēs esam arī Pasaules kakao fonda (WCF)locekļi, kas veicina ilgtspējīgu ekonomiku kakao audzētāju lauksaimniecības kopienās, veicinot sociālo un ekonomisko attīstību un efektīvu vides pārvaldību.

save-children-ferrero

Bērnu aizsardzība un izglītība

Ferrero ir "nulles tolerances pieeja" attiecībā uz bērnu darbu, un tas ir apņēmies aizsargāt bērnu tiesības visā piegādes ķēdē, kā noteikts mūsu Biznesa rīcības kodeksā. Vispārējā interese par bērnu tiesībām lika Ferrero uzsākt veiksmīgu partnerību ar "Glābiet bērnus". Projekts sākās 2016. gada martā, un tā mērķis ir nodrošināt aizsardzību un izglītību bērniem, kuri cietuši no bērnu darba Kotdivuāras kakao audzētavās, kur 1,2 miljoni bērnu joprojām ir spiesti strādāt bīstamos apstākļos,viņi dažreiz ir spiesti priekšlaicīgi pamest skolu vai bērniem nav piekļūves izglītībai.