Vanliga frågor
Socker
Socker
De sockerarter vi köper globalt kan grovt klassificeras enligt följande: 75 % betsocker och 25 % raffinerat rörsocker.
Palmolja
Palmolja
Ja, Nutella är helt säkert att äta. Konsumenternas hälsa och välbefinnande är en absolut prioritet för Ferrero. I synnerhet är påståenden om att Nutella kan ge dig cancer på grund av att det innehåller palmolja oansvariga och utan vetenskapliga belägg.
Tvärtemot en del opportunistiska åsikter är det inte korrekt att påstå att palmolja är skadlig för människors hälsa. Ferrero har alltid lagt ner stor omsorg på både kvaliteten på sina produkter och dess råvaror. Palmolja används främst för sitt naturliga ursprungs skull. Dess struktur är idealisk för konditorivaror och bredbara produkter och gör därmed att hydrerade fetter inte behöver användas. Palmolja används i födoämnen för människor sedan tusentals år tillbaka. Många vetenskapliga studier bekräftar att palmoljan är neutral när det gäller effekter på metabolismen inom ramen för en balanserad kost.
Palmolja är det bästa alternativet för att se till att produkten får rätt konsistens och struktur, och inte störa de övriga ingrediensernas karakteristiska smaker. Vad som är än viktigare är att den inte genomgår hydreringsprocessen, vid vilken det bildas "transfetter", som myndigheterna och forskarvärlden har bekräftat är särskilt skadliga för hälsan. Många andra oljor skulle behöva genomgå hydrering för att skapa den konsistens som krävs för våra produkter.
Enligt de senaste rekommendationerna från den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) förekommer ett antal termiska föroreningar (2MCPD, 3MCPD, GE) i en rad olika livsmedel och i större mängder i vegetabiliska oljor som utsatts för höga temperaturer i samband med bearbetning av livsmedel. Dessa föroreningar bildas i betydande omfattning när oljan når en temperatur över 200 °C.
EFSA har erkänt att industrin har börjat optimera processerna genom lägre temperaturer och resultaten är lovande, men den hoppas kunna åstadkomma mer. Oljorna och fetterna har följaktligen avsevärt lägre halter föroreningar än de standardprodukter som finns tillgängliga på marknaden. Detta gör det möjligt att ta fram produkter med minimala nivåer av föroreningar och helt i linje med den parameter som angetts av EFSA.
EFSA har varken nämnt Nutella® i sina rekommendationer eller någonsin rekommenderat att man slutar äta palmolja. Dessutom har Nutella® aldrig tagits bort från stormarknadernas hyllor i några länder.
Ferrero bekräftar att Nutella® aldrig har tagits bort från stormarknadernas hyllor i några länder. Den italienska stormarknaden Coop tog bort produkter av sitt eget privata märke som innehöll palmolja.
Nej. Den vegetabiliska olja som finns i Nutella® är palmolja, som utvinns naturligt från palmfrukten och ger pålägget dess krämiga konsistens. Därför behöver inte produkten genomgå en hydreringsprocess som gör att det bildas transfetter, vilka anses vara särskilt ohälsosamma av både myndigheter och vetenskapssamfundet.
Så tidigt som 2005 gick Ferrero med i RSPI (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Denna organisation har fastställt ett antal principer för att främja produktionen och användningen av miljömässigt hållbar palmolja. Sedan december 2013 innehåller den Nutella® som produceras världen över 100 % segregerad RSPO-certifierad palmolja. Men Ferrero stannar inte vid certifiering, utan fortsätter sitt engagemang genom palmoljedeklarationen från 2013. Målet är att motverka de ledande orsakerna till avskogning och hitta en god balans mellan miljöskydd, samhällsbehov och ekonomisk hållbarhet.
Ferreros palmoljedeklaration återspeglar vårt beslut att stärka vårt åtagande för hållbar palmolja. Den består av en rad riktlinjer som syftar till att få bukt med de huvudsakliga orsakerna till avskogning, liksom att skapa en balans mellan miljömässiga och sociala frågor å ena sidan och lönsamhet å den andra. De tio målen som Ferrero har fastställt i palmoljedeklarationen kan sammanfattas som följer:

1. Spårbarhet genom leveranskedjan
2. Inte skövla skogar som fungerar som koldioxidlager
3. Inte använda eld för att röja mark
4. Inte plantera på torvmark
5. Skydda utrotningshotade arter
6. Övervaka utsläpp av växthusgaser
7. Skydda mänskliga rättigheter, inklusive FPIC – ursprungsbefolkningars rätt till förhandskonsultation
8. Skydda arbetares rättigheter
9. Inte använda Paraquat (växtgift)
10. Aktivt bekämpa korruption

Alla dessa frågor kommer att följas upp i samarbete med organisationen TFT (The Forest Trust).
Hasselnötter
Hasselnötter
Våra hasselnötter kommer huvudsakligen från Turkiet och Italien. Ferrero är en av de största användarna av hasselnötter i världen. Därför tänker vi säkerställa 100 % spårbarhet för våra hasselnöter före 2020.
Kakao
Kakao
Den kakao som används i Nutella® kommer huvudsakligen från Elfenbenskusten och Ghana. Ferrero bearbetar de råa kakaobönorna för att producera kakaosmör och kakaopulver direkt i sina fabriker.
I linje med Ferreros uppförandekod bekräftar vi vår fasta avsikt att bidra till avskaffandet av barnarbete, särskilt i dess skadligaste former, liksom av alla typer av slaveri, tvångsarbete och straffarbete. Ferreros uppförandekod bygger på ILOs konvention 138 om minimiålder för anställning, liksom på ILOs konvention 182 om de värsta formerna av barnarbete. Ferrero säkerställer att dess leverantörer följer principerna i den ovan nämnda koden. Ferreros uppförandekod finns tillgänglig på den här webbsidan.
Mjölk
Mjölk
Av tekniska skäl används mjölkpulver till choklad och konfektyrprodukter. Kvaliteten på skummjölkspulvret beror i huvudsak på kvaliteten på den färska mjölk det utvinns från. Vi väljer den här mjölken enligt kriterier som i vissa fall till och med är strängare än den gällande lagstiftningen.