Hodnoty

HODNOTY

Spotřebitelé jsou pro nás velmi důležití a snažíme se co nejlépe uspokojit jejich potřeby dodržováním následujících hodnot.

Rodina

05_Entrepreneurship

Jako rodinná firma se můžeme plně věnovat budoucnosti naší společnosti a naší rozsáhlé komunity.

Inovace a kreativita

Nutella_Global_Recipe_experience_05

Všechny výrobky Ferrero vychází z nápadů, které jsou jedinečné a zároveň celosvětově významné. Propojujeme totiž moderní metody s dlouholetou vášní, která prostupuje všechny etapy našeho hodnotového řetězce, od výzkumu až po vývoj konečného produktu.

Kvalita a čerstvost

04_research

Požadujeme vysokou a konzistentní úroveň kvality ve všem, co děláme. Naše přísná politika získávání surovin a odborný výrobní proces zaručují tu nejlepší kvalitu, chuť a čerstvost našich produktů.

Odpovědnost a respekt

mani-tondo_05

Společnost Ferrero má společenskou odpovědnost zakódovanou ve své DNA. Podporujeme odpovědnou spotřebu a zdravý a aktivní životní styl, respektujeme životní prostředí, podporujeme udržitelné zemědělství a přispíváme k posílení komunit, ve kterých působíme.

Rodina
Inovácie a kreativita
Kvalita a čerstvosť
Odpovědnost a respekt