Sociální odpovědnost

Sdílení hodnot přináší ovoce

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST

Pevně věříme v sociální odpovědnost skupiny Ferrero: denně to dokazujeme tím, že pečujeme o vztah mezi zákazníkem a našimi značkami a že respektujeme převzetí odpovědnosti za muže a ženy, kteří s námi pracují či v minulosti pracovali.

Dále to dokazujeme prostřednictvím udržitelného získávání našich surovin, ochranou životního prostředí a bojem proti korupci a nepravosti.

Kromě toho jsme se zavázali k podpoře programů, které stimulují fyzické aktivity a pomáhají s bojem proti obezitě, zejména u dětí a dospívajících. Vytváříme nová pracovní místa v rozvojových zemích, kde podporujeme výchovnou péči a vytváření dobrých životních podmínek pro děti a dospívající.

Zmíněná strategie udržitelnosti osvojená skupinou Ferrero a jejími přidruženými podniky po celém světě je uvedena v našich CSR zprávách (Corporate Social Responsibility), které se vydávají každý rok.