Meie pühendumus jätkusuutlikule tootmisele

Meie pühendumus jätkusuutlikule tootmisele

Koostöös meie partnerite, valitsusväliste organisatsioonide ja teiste institutsioonidega, oleme Nutella®-s otsustanud valida ainult kvaliteetseid koostisaineid, mis austavad meie pühendumust jätkusuutlikkusele nii sotsiaalsest kui ka keskkonnaalasest aspektist.  

Jaga seda lehte:

F-ACTS

fact-ferrero_0

F-ACTS: Meie pühendumus jätkusuutlikele põllumajanduspraktikatele​

Põllumajandustoodete tarneahela jätkusuutlikkuse edendamiseks käivitasime F-ACTSi raames programmi Ferrero Põllumajanduse Väärtused (FFV), mille eesmärgiks oli toorainete hankimine. Iga kasutatud tooraine puhul aktiveeritakse spetsiaalsete eesmärkidega ja kolmel sambal põhinev konkreetne FFV-programm:
- spetsiaalsete projektide ja partnerluste arendamine;
- standardite ja sertifikaatide vastuvõtmine;
- institutsionaalsed ja kollektiivsed kohustused.
Tegelikult tunnistame, et rahvusvaheliste tarneahelate haldamisel on keeruline see, et üksikettevõtjad ei saa iseenesest muuta konsolideeritud tootmist ja tarneahelat jätkusuutlikuks. 

engagement-sucre_0
engagement-hdp_0
engagement-hazelnut_0
engagement-cacao

Meie pühendumus suhkrutootmisele

canne-a-sucre-nutella

Roosuhkru jätkusuutlik tootmine

Meil on üks eesmärk: osta aastaks 2020 kogu rafineeritud roosuhkur sertifitseeritud jätkusuutlikelt tootjatelt. Soovime eesmärki saavutada võimalikult lühikese aja jooksul ja seega sai meist ülemaailmse võrgustiku "Bonsucro Limited" liige, mis edendab sertifitseerimissüsteemi kaudu suhkruroo säästvat kasvatamist. Ferrero Group oli esimene, kes sai organisatsioonilt Bonsucro tunnustuse "Leadership Award", kuna osales aktiivselt jätkusuutliku suhkrurootööstuse väljaarendamises. Lisaks sellele alustasime 2015. aastal partnerlust ausat kaubandust propageeriva organisatsiooniga Fairtrade, mis tagab meile organisatsiooni poolt aastatel 2016-2019 20 000 tonni sertifitseeritud suhkruroo tarnimise; see toob kaasa märkimisväärse koguse tooraine soetamise väikestelt tootjatelt. Aastal 2016 pärines 47% meie roosuhkrust jätkusuutlikelt, peamiselt Bonsucro skeemi alusel sertifitseeritud tootjatelt.

Meie pühendumus palmiõli tootmisele

logo-rspo_3

100% meie palmiõlist omab RSPO sertifikaati

Kasutame Nutella® tootmises vaid jätkusuutlikult toodetud palmiõli, mis omab 100% RSPO sertifikaati. See tähendab, et Nutella® tootmisel kasutatav palmiõli hoitakse kogu tarneahela jooksul eraldi tavalisest palmiõlist. Ferrero saavutused RSPO sertifitseerimise osas on saanud kiitvaid hinnanguid ka Richard Hollandilt, kes on WWFi Market Transformation Initiative'i direktor.

Ferrero tervitab Greenpeace'i taotlust tarneahela täiendava läbipaistvuse järele ja nõustub, et see on jätkusuutliku tooraine hanke ja tarneahela vastutuse oluline komponent. Vaata Ferrero vabrikute tooraineallikate täpset nimekirja

biodiversite3_1

Mida tähendab jätkusuutlikult toodetud palmiõli Nutella® le?

Ferrero Palmiõli Harta kaudu pühendume senisest enam nii sotsiaalselt kui keskkondlikult  jätkusuutlikule palmiõli tootmisele, millega ületame juba omandatud RSPO sertifitseerimissüsteemi nõudeid. Ferrero töötab koos oma tarnijatega välja uue viisi, mis aitab vältida metsade hävitamist, liikide väljasuremist, vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja inimõiguste rikkumist. Koos mittetulundusliku tehnilise partneriga TFT töötame istandustes kohapeal, et hinnata kas seal toimuv on kooskõlas Ferrero hartaga määratletud keskkonna- ja sotsiaalsete kriteeriumitega. Iga kuue kuu tagant avalikustame regulaarselt uuendusi. Samuti saime organisatsiooni Palm Oil Innovation Group liikmeks. Organisatsiooni eesmärk on RSPO standarditele ja kohustustele tuginedes reformida palmiõlitööstust. Nendes algatustes osalevad ka 9 rahvusvahelist keskkonnaalast valitsusvälist organisatsiooni: nende liikmed tunnistavad, et nad ei ole vastu palmiõli kasutamisele, vaid teevad koostööd jätkusuutliku tootmise edendamiseks.

palmier-nutella_0

Greenpeace ja WWF tunnustavad meie pühendumust jätkusuutliku palmiõli tootmisele

Greenpeace Palm Oil Scorecard tunnistas aastal 2016, et oleme üks kahest suuremast jätkusuutlikust ettevõttest ja ainuke ettevõte, kes suudab jälgida peaaegu 100 % palmiõli teekonda kuni istandusteni välja ja seda 14 globaalse ettevõtte seas. Peale selle saime 2016. aastal avaldatud WWF-i Palm Oil Buyers' Scorecard'i järgi tulemuseks 9 punkti 9-st, lisaks tunnustati meid ühe juhtiva ettevõttena jätkusuutliku palmiõli tööstusliku tootmise edendamise vallas, et sertifitseeritud jätkusuutlik (ja jälgitav) palmiõli muutuks kõikide ettevõtete jaoks standardseks kaubaklassiks. Uuringus hinnati 137 ülemaailmse äriühingu tegevust. 

foret-primaire-1

Ei metsade maharaiumisele

Meie palmiõli tarneahelas oleme pühendunud kõrge süsinikusisaldusega metsade ja turbarabade kaitsele. Kaitseme looduslikke metsi ja mitte ainult neid. Palume oma tarnijatel austada loomaliikide, näiteks nagu orangutangid, bioloogilist mitmekesisust ja looduslikku elupaika. Teeme koostööd firmadega Airbus Defense & Space, TFT ja SarVision ning katsetame satelliitseiresüsteemi, mis tagab selle, et meie tarnijad järgivad meie pühendumust võidelda metsade hävitamise vastu. See tehnoloogia ühendab suure eraldusvõimega radari ja optilise pildistamise, et täpselt kontrollida meid toorainega varustavaid istandusi ja neid ümbritsevaid metsi. Meie partnerid analüüsivad maastiku muutumist ja hoiatavad meid aegsasti kõikidest muutustest. See võimaldab koheselt istandused identifitseerida ning meie tarnijatele vajalikke meetmeid rakendada.

relative-engagements-hommes_0

Meie palmiõli toodetakse inimõigusi austaval viisil

Palume oma tarnijatel austada töötajate ja kohalike kogukondade õigusi. Meie tarnijad peavad võtma endale kohustuse töötajaid mitte ära kasutada, austada tööaega ja sõlmida töölepinguid. Samuti peavad nad austama FPIC-d (vaba, eelnevat ja informeeritud nõusolekut), mis annab põlisrahvaste kogukondadele ja hõimudele õiguse anda oma nõusolek või keelduda projektidest, mis nende maad ja keskkonda kahjustavad. Järgime ÜRO poolt ettevõtetele seatud äri- ja inimõiguste juhtpõhimõtteid kui meie võimalust austada inimõigusi terve tarneahela jooksul ning ootame kaubanduspartnerilt sama.

Meie pühendumus sarapuupähklite tootmisele

engagement-noisettes

Püüdleme vastutustundliku tarneahela poole

Sarapuupähklite juhtivate tarnijatena on meie eesmärk saavutada aastaks 2020 100%-line tarneahela jälgitavus, mis tagab selle, et 100% meie tarnijatest peab sarapuupähklite tootmisel kinni järgmistest aspektidest: - töötingimusi puudutavad siseriiklikud õigusaktid (ei võeta tööle nooremaid töötajaid kohaliku seadusandlusega kehtestatud piirmäärast). - Ferrero eetikakoodeks - Ferrero tegevusjuhend Ferrero® sarapuupähklite tarneahela jälgitavus seisneb võimaluses igal tootmisetapil nende liikumist monitoorida ja jälgida nende päritolu kuni konkreetse põllumajandusettevõtteni välja. See võimaldab saada selget ülevaadet sarapuu kasvukohtadest, põllumajandustootjate toodangust ja peamistest tootjate probleemidest, mis omakorda võimaldab neile pakkuda vajalikku tehnilist tuge.

ferrero-farming-turkey

Ferrero® Farming Turkey Türgi Põllumajandusprogramm

Sarapuupähklite ostmisel ja kasvatamisel saadud ülemaailmsed kogemused aitavad meil standardiseerida ja edendada parimaid põllumajandustavasid. Kuna Türgi on peamine sarapuupähklite tootja sadade tuhandete perekondlike viljapuuaedadega, millede keskmine suurus on ainult 1-2 hektarit, siis lõime 2012. aastal Ferrero® Farming Turkey (FFT) programmi, mis hõlmab nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi partnereid. Programmil on kaks eesmärki:


1. Suurendada tootmismahtu ja tagada koristusjärgse tooraine kõrge kvaliteet ja ohutusstandardid.
2. Pöörata tähelepanu mõningate eetiliste-, sotsiaalsete- ja keskkonnaküsimuste lahendamisele.

                    
Nende eesmärkide saavutamiseks nõustab agronoomide ja inseneride meeskond põllumajandustootjaid sarapuupähklite tootmisega seotud valdkondades, pakkudes häid põllumajandustavasid tutvustavaid koolitusprogramme. Lisaks soovime tõsta inimeste teadlikkust ja pakkuda teadmisi sobivate töötingimuste kohta, head sotsiaalset tava edendavate koolitusprogrammide kaudu: meil on selleks spetsiaalsed sotsiaalvaldkonna ametnikud, kes nõustavad pähklipuid kasvatavate põllumeeste kogukondi. Tänu sellele FFT programmile jõudsime rohkem kui 30 000 põllumeheni. Alates 2012. aastast oleme kaasatud ülemaailmse juhtiva sertifitseerimisteenuseid pakkuva ettevõtte SCS tegevustesse. Näiteks konkreetsetesse tegevustesse kohapeal, kus viime läbi ette teatamata kontrolle, et tõestada tootjate

Meie pühendumus kakao tootmisele

engagement-cacao_1

Püüdleme jätkusuutliku kakao tootmise poole

Kakaoistandused paiknevad peamiselt arengumaades. Kakao järele on kasvav nõudlus kogu maailma turgudel ning selle nõudluse rahuldamiseks seisavad põllumajandustootjad  silmitsi uute väljakutsetega ning majanduslike, sotsiaalsete ja nendega seotud valdkondade küsimustega. Ferrero® ostab igal aastal üle 120 000 tonni kakaoube. Põllumajanduse ja toiduainetetööstuse tuleviku kaitsmisel on meie prioriteediks mitte ainult kvaliteetse kakao saamine, vaid ka tootjariikide põllumeeste perekondade elutingimustest hoolimine ja soov arendada nende tehnilisi oskusi.

producteur-cacao-nutella_0

Toetame põllumajandustootjate sotsiaalset ja majanduslikku arengut

Meie kohustused ei lõpe kõige paremate kakaoubade ostmisega. Oleme 2020. aastaks seadnud endale ambitsioonika eesmärgi, et 100% meie kasutatavast kakaost on jätkusuutlikuna sertifitseeritud, seega teeme tihedat koostööd mitme sertifitseerimisasutusega (UTZ Certified, Rainforest Alliance ja Fairtrade CertifiedTM). Selle kaudu soovime parandada tootjariikide kakaofarmerite perede elutingimusi ja arendada samas nende tehnilisi oskusi. Aastal 2016 õnnestus meil sertifitseerida enam kui 50% meie kakaost ja jätkame jõupingutusi eesmärgi saavutamiseks võimalikult lühikese aja jooksul. Oleme ka Maailma Kakaoliidu (WCF) liikmed, mis edendab säästvat majandust kakaotootjate põllumajanduslikes kogukondades sotsiaalse ja majandusliku arengu ning tõhusa keskkonnajuhtimise abil.

save-children-ferrero

Partnerlusse organisatsiooniga Save the Children

Ferrerol on lapstööjõu suhtes "nulltolerants" ja firma on kogu oma tarneahela jooksul pühendunud laste õiguste kaitsele nagu on märgitud ka meie ärieetika koodeksis. Huvi laste õiguste kaitsmise vastu viis Ferrero kokku ja partnerlusse organisatsiooniga Save the Children. Projekti alustati märtsis 2016 ning selle eesmärk on pakkuda kaitset ja haridust lapstööjõu ohvritele Côte d'Ivoire'i kakaoistandustes, kus 1,2 miljonit last on ikka veel sunnitud töötama ohtlikes tingimustes. Mõnikord survestatakse neid koolist lahkuma või neil isegi ei lubata kooli minna.