Social Responsibility

Wspólne wartości, by tworzyć wartość

Odpowiedzialność społeczna

Głęboko wierzymy w odpowiedzialność społeczną Ferrero: okazujemy to każdego dnia poprzez dbałość o relacje między konsumentami a naszymi markami, a także przez szacunek i poczucie odpowiedzialności za ludzi, którzy pracują lub pracowali razem z nami.

 

Wyrazem naszej odpowiedzialności społecznej jest również dążenie do pozyskiwania naszych surowców ze zrównoważonych źródeł, troska o ochronę środowiska oraz walka z korupcją i nieetycznym postępowaniem.

 

Jesteśmy zaangażowani w programy zachęcające do aktywności fizycznej i pomagające w zwalczaniu otyłości, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Tworzymy miejsca pracy w państwach rozwijających się, gdzie wspieramy placówki
opiekuńczo-wychowawcze oraz ośrodki pomocy dla dzieci i nastolatków.

 

Strategia zrównoważonego rozwoju przyjęta przez Grupę Ferrero oraz powiązane z nią międzynarodowe inicjatywy są opisane w naszych corocznych raportach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).