Villkor Återförsäljares Användning av Varumärket Nutella®

NUTELLA® är ett registrerat varumärke som ägs av Ferrero S.p.A.
Användningen av NUTELLA® hasselnötspålägg i tillredningen av andra produkter ger inte automatiskt rätt att använda varumärket NUTELLA®. Viss begränsad användning tillåts dock av Ferrero S.p.A., så länge detta sker i enlighet med nedanstående villkor.

 

VILLKOR FÖR OBEROENDE ÅTERFÖRSÄLJARES ANVÄNDNING AV VARUMÄRKET NUTELLA® FÖR NYLAGADE PRODUKTER FÖR OMEDELBAR FÖRTÄRING

 

Dessa villkor (fortsättningsvis “Villkor”) gäller endast för oberoende återförsäljare som är verksamma inom försäljning av livsmedel och/eller matservering (t.ex. oberoende bagerier, restauranger, konditorier eller kaféer) (fortsättningsvis ”Återförsäljare”) i Sverige, som har för avsikt att referera till NUTELLA® hasselnötspålägg som en karakteristisk ingrediens i en eller flera av deras produkter (fortsättningsvis ”Produkt”). Dessa Villkor och den häri givna användningsrätten gäller uteslutande för oberoende Återförsäljare med endast ett försäljningsställe; varje återförsäljare av livsmedel och/eller annan matserveringsverksamhet som är del av en “kedja” eller som en franchise anses inte vara en Återförsäljare och tillåts därför inte använda märket NUTELLA® enligt dessa Villkor. Om en återförsäljare är osäker på om den är en auktoriserad Återförsäljaren, kan denne kontakta Ferrero direkt.

Ferrero kan ändra eller återkalla dessa Villkor, och Återförsäljare åtar sig att kontrollera åtminstone var sjätte månad om dessa Villkor har ändrats eller återkallats. Återförsäljare åtar sig att efterleva och vara bunden av den senast uppdaterade versionen av dokumentet.

 

Villkor

1) Du får endast använda varumärket NUTELLA® för att visa för konsumenten att NUTELLA® hasselnötspålägg är en ingrediens i eller på en tillåten matprodukt (“Produkt”) som anges i slutet av dessa Villkor. Du får inte använda varumärket NUTELLA® i reklam och material utanför det aktuella försäljningsstället.
 

2) Produkten måste både tillverkas och säljas uteslutande inom Återförsäljarens verksamhetsställe, i en ren, säker och hälsosam miljö i enlighet med alla tillämpliga lagar, förordningar och lokala bestämmelser.
 

3) Produkten måste vara nylagad och säljas senast 24 timmar efter att den tillreddes.
 

4) NUTELLA® får inte tillagas, frysas eller blandas med andra ingredienser.
 

5) Användningen av varumärket NUTELLA® ska alltid:

a) vara i enfärgade versaler (användning av NUTELLA® loggan () är inte tillåtet enligt dessa Villkor); och

b) följas av symbolen ® för ett registrerat varumärke.
 

6) Varumärket NUTELLA® får inte vara mer framträdande än namnet på Produkten.
 

EXEMPEL

 


 

7) Varumärket NUTELLA® får inte användas på ett sätt som antyder en anknytning till Ferrero, och får inte dra otillbörlig nytta av Ferreros goodwill. Vidare får produkter med NUTELLA® inte vara mer framträdande än andra produkter som erbjuds på försäljningsstället.
 

EXEMPEL PÅ TILLÅTEN OCH FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Om en Återförsäljare erbjuder mer än en Produkt så får menyskyltar på försäljningsstället lista NUTELLA® hasselnötspålägg överst i ingredienslistan under ett av Produktnamnen. Till exempel:

 

 

Menyskyltar på försäljningsstället får inte lista NUTELLA® hasselnötspålägg överst i ingredienslistan under alla Produktnamnen. Till exempel:

 

 

Menyskyltar (eller delar därav) på försäljningsstället får inte uteslutande uppta Produkter innehållande NUTELLA® hasselnötspålägg. Det följande är exempelvis inte tillåtet:

 

 

Det är tillåtet att exponera burkar med NUTELLA® hasselnötspålägg som faktiskt förvaras och/eller används i tillredningen av Produkterna på försäljningsstället men bara så länge burkarna med NUTELLA® hasselnötspålägg inte enbart tjänar ett dekorativt syfte. Material (som tillhandahållits av Ferrero) som används på försäljningsstället måste placeras på ett rimligt sätt. Till exempel:

 

 

Användning av ett överdrivet antal burkar med NUTELLA® hasselnötspålägg som en del av försäljningsställets skyltning snarare än för faktisk användning (se exempel nedan) är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Ferrero. Användning av material som innehåller Ferreros varumärken, utöver burkarna med NUTELLA® som används vid tillredningen av Produkterna, är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Ferrero.

 


 

8) Användningen av varumärket NUTELLA® i presentationen av Produkten är tillåtet endast i förbindelse med de produkter som uttryckligen har accepterats av Ferrero för användning i kombination med NUTELLA® hasselnötspålägg. Listan över de formuleringar som tillåts av Ferrero för sådana produkter finns i slutet av dessa Villkor och Ferrero förbehåller sig rätten att ändra denna efter eget gottfinnande genom att lägga till och/eller ta bort en eller flera punkter.
 

9) Ferrero förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande återkalla ett tillstånd att använda varumärket NUTELLA® enligt de gällande Villkoren, för en Återförsäljare eller grupp av Återförsäljare. Återkallande av tillståndet har omedelbar verkan i det fall där en Återförsäljare inte efterlever dessa Villkor.
 

Tillåtna formuleringar:

  • Bröd med Nutella ®
  • Crêpes med Nutella ®
  • Croissant/Brioche med Nutella ®
  • Pannkakor med Nutella ®
  • Toast med Nutella ®
  • Våfflor med Nutella ®