Социална отговорност

Споделяне на ценности за създаване на стойност

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Ние силно вярваме в социалната отговорност на Групата: доказваме това ежедневно, като поддържаме връзката между клиента и нашите марки и като уважаваме и поемаме отговорност за мъжете и жените, които работят или са работили с нас.

Ние го показваме чрез устойчиво снабдяване с нашите суровини, защита на околната среда и борба срещу корупцията и закононарушенията.

Ние се ангажираме с подкрепа на програми, насърчаващи физическата активност и подпомагащи борбата със затлъстяването, по-специално сред децата и тийнейджърите. Ние създаваме работни места в развиващите се страни, където подкрепяме образователни грижи и условията на живот на децата и тийнейджърите.

Стратегията за устойчиво развитие, възприета от Групата Фереро и свързаните с това инициативи по целия свят са описани в нашите ежегодни Доклади по корпоративна социална отговорност.