The milk in Nutella | Nutella Let's Talk Quality

Mælken i Nutella®

Vi overvåger konstant vores forsyningskæde for at sikre mælkens kvalitet

I Nutella® anvender vi kun mælk, der leveres af udvalgte og pålidelige forretningspartnere, som styres i overensstemmelse med en kontrolleret forsyningskæde.
Vi garanterer en streng og løbende udvælgelse af vores leverandører, en opstrøms-sporbarhed i hele forsyningskæden. Vi implementerer kontroller, som er mere præcise end dem, der kræves af loven, og vi udfører ekstra tjek for at garantere en endnu højere kvalitet af mælken.

share this page:

Mælken i Nutella®

Lad os tale om mælken i Nutella®

share on:
lait-nutella_1

Fra mælk til mælkepulver

1. Efter hver malkning bringes mælken så hurtigt som muligt ned til en temperatur på 4 °C for at bevare dens kvalitet. Mælken bliver derefter sendt i en tankbil til mejeriet, som foretager en fysisk-kemisk og mikrobiologisk analyse, inden mælken accepteres. 

2. Den underkastes derefter en behandling, hvor fløden skummes fra mælken for at fremstille skummetmælk.

lait-poudre-nutella_0

3. For at sikre mikrobiologisk sikker mælk gennemgår den dernæst en pasteurisering, hvilket er den samme behandling, der bruges på den mælk, der sælges i de kølediskene i supermarkedet. Mælken opvarmes i 15 sekunder til en temperatur på 72 °C for at fjerne bakterier, som kan være sundhedsskadelig for mennesker. Derefter afkøles den omgående. 

4. I dette stadie begynder den "tørre" behandling gennem koncentrering og  udtørring. Varm luft fremmer den fuldstændige fordampning af vandindholdet via en specialteknologi ved navn Spray-dry.
Til fremstilling af 1 kg skummetmælkspulver går der 10 liter flydende skummetmælk. Vi forlanger af vores leverandører, at de udfører hele denne proces inden for 48 timer fra mælkens ankomst til mejeriet.

test-lait-nutella

Kvalitet og friskhed

For at sikre det krævede niveau for vores kvalitets- og sikkerhedsstandarder udfører vi særlige fysisk-kemiske og mikrobiologiske analyser såvel som vi tjekker alle de forsyninger, vi modtager. Et dedikeret team af smagspersoner smager desuden regelmæssigt på mælken for at bekræfte, at farven, friskheden og smagen lever op til vores kvalitetskrav. Den konstante overvågning af den organoleptiske kvalitet udføres på flere niveauer (hos leverandøren, ved modtagelsen hos Ferrero og i de centrale enheder for R&D og kvalitetskontrol) ved hjælp af moderne procedurer ved beskrivende sansemæssig analyse.

Vidste du?

Til fremstilling af 1 kg skummetmælkspulver går der 10 liter flydende skummetmælk.

Få mere at vide om andre ingredienser i Nutella®