FAQ | Låt oss tala om kvalitet

FAQ | Låt oss tala om kvalitet

Nutella® svarar på alla dina frågor

SOCKRET | NUTELLA®

icon

Vilken slags socker använder du i Nutella?

De sockertyper som vi köper globalt, kan grovt klassificeras enligt följande: 75 % betsocker och 25 % raffinerat rörsocker.

PALMOLJAN | NUTELLA®

icon

Påverkar den palmolja som används i produktionen av Nutella® miljön?

Ferrero blev medlemmar i RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) redan 2005. Denna organisation fastställde en uppsättning principer för att främja produktion och användning av socialt och miljömässigt hållbar palmolja. Sedan december 2013, innehåller den Nutella som produceras fysiskt runtom i världen 100 % segregerad, RSPO-certifierad palmolja. Emellertid upphör inte Ferreros ansvar vid certifiering: dess åtagande fortsätter genom dess Palm Oil Charter, vilket lanserades 2013, för att åtgärda de huvudsakliga orsakerna till avskogning och skapa en balans mellan bevarandet av miljön, samhällets behov och ekonomisk nytta och lönsamhet. Dessutom stöder Ferrero aktivt POIG, ett initiativ med flera intressenter, med en uppgift att omvandla palmoljeindustrin och bryta länken mellan palmolja, förstörelsen av skogar och torvmarker, och kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter.

icon

Har palmolja negativa hälsoeffekter?

I motsats till vissa opportunistiska åsikter, är det inte korrekt att hävda att palmolja är skadligt för människors hälsa. Ferrero har alltid ägnat stor uppmärksamhet både åt kvaliteten hos dess produkter och dess råmaterial. Palmolja används huvudsakligen på grund av dess naturliga ursprung; dess struktur är idealisk för konfektyrprodukter och bredbara pålägg, och som en följd av detta blir användningen av hydrogenerade fetter onödig. Palmolja har använts i mänsklig kost under tusentals år. Många vetenskapliga studier bekräftar den neutraliserande effekt som palmolja har på ämnesomsättningen inom ramen för en balanserad diet. 

icon

Är de vegetabiliska oljorna i Nutella® hydrogenerade?

Nej. Den vegetabiliska olja som ingår i Nutella® är palmolja, vilken extraheras naturligt från palmfrukten och ger det bredbara pålägget dess krämiga konsistens. Av denna anledning måste inte produkten genomgå en hydrogeneringsprocess, vilken är ansvarig för bildandet av transfetter, vilka anses vara särskilt ohälsosamma av både myndigheter och den vetenskapliga världen. 

icon

Vad exakt är Ferrero Charter om palmolja?

Ferrero Palm Oil Charter återspeglar vårt beslut att stärka vårt åtagande för hållbar palmolja. Det består av en uppsättning av riktlinjer vilka syftar till att utrota de främsta orsakerna till avskogning, såväl som att skapa en balans mellan miljömässiga och sociala frågor å ena sidan, och lönsamhet å den andra. De 10 mål som har fastställts av Ferrero i Palm Oil Charter  kan summeras enligt följande:

1. Spårbarhet i leveranskedjan                                                                      
2. Att inte skövla skogar med höga kollager                    
3. Att inte elda för att skövla mark                                                              
4. Att inte plantera på torvmarker
5. Skydd av utrotningshotade arter
6. Övervakning av utsläpp av växthusgaser                                                
7. Tillämpning av mänskliga rättigheter, inklusive FPIC - Free Prior Informed Consent
8. Tillämpning av arbetstagares rättigheter                                                
9. Ingen användning av Paraquat (herbicid)                                                
10. Aktiv bekämpning av korruption                                                            

Alla dessa frågor granskas i samarbete med TFT

icon

Är Nutella® säkert för konsumenter?

Ja, Nutella är helt säkert att äta. Konsumenters hälsa och välbefinnande är en absolut prioritering för Ferrero. Påståenden att Nutella kan ge dig cancer på grund av att det innehåller palmolja är i synnerhet oansvariga och saknar vetenskapliga bevis. 

icon

Varför använder Nutella® palmolja i sitt recept?

Palmolja är det bästa alternativet för att säkerställa att produkten har rätt konsistens och struktur, och den stör inte de karakteristiska smakerna hos övriga ingredienser. Viktigast av allt är att den inte genomgår en hydrogeneringsprocess, vilken producerar "transfetter", vilka har förklarats vara särskilt skadliga för hälsan av myndigheter och den vetenskapliga världen. Många andra oljor skulle behöva genomgå hydrogenering för att skapa den konsistens som är nödvändig för våra produkter.

icon

Vad är EFSA:s (European Food Safety Authority) åsikt om palmolja?

Enligt European Food Safety Authority (EFSA):s senaste rekommendationer, återfinns vissa termiska kontaminanter (2MCPD, 3MCPD, GE) i många livsmedel och återfinns i större kvantiteter i vegetabiliska oljor som utsätts för höga temperaturer under livsmedelsbearbetning. Dessa kontaminanter formas väsentligen när oljan når en temperatur över 200°C. EFSA har erkänt att industrin har börjat optimera processerna genom lägre temperaturer och resultaten är lovande, även om organisationen hoppas kunna uppnå mer. Oljorna och fetterna har följaktligen betydligt lägre nivåer av kontaminanter än de standardoljor- och fetter som är tillgängliga på marknaden. Detta möjliggör skapandet av produkter med minimala nivåer av kontaminanter, vilka överensstämmer helt med den parameter som anges av EFSA. 

icon

Har EFSA någonsin nämnt Nutella® i sina rekommendationer?

EFSA har aldrig varken nämnt Nutella® i sina rekommendationer, eller rekommenderat att man ska sluta äta palmolja. Dessutom har Nutella® aldrig tagits bort från stormarknadshyllorna i något land. 

HASSELNÖTTERNA | NUTELLA®

icon

Var köper ni era hasselnötter?

Våra hasselnötter kommer mestadels från Turkiet och Italien. Ferrero är en av de största användarna av hasselnötter globalt sett. Av denna anledning avser vi att implementera hundra procents spårbarhet för alla använda hasselnötter senast 2020.

MJÖLKEN | NUTELLA®

icon

Varför använder ni mjölkpulver i Nutella® ?

Användningen av mjölkpulver i choklad och konfektyrprodukter baseras på teknologiska syften. Kvaliteten på skummjölkspulvret beror mestadels på kvaliteten hos den färskmjölk som den extraheras från. Vi väljer ut denna mjölk i enlighet med kriterier som i vissa fall är ännu strängare än respektive gällande lagstiftning.

KAKAON | NUTELLA®

icon

Var kommer er kakao ifrån?

Kakaon som används i Nutella® kommer huvudsakligen från Elfenbenskusten och Ghana. Ferrero bearbetar de råa kakaobönorna för att producera kakaopulver direkt på sina fabriker.

icon

Hur påverkar den kakao som används i produktionen av Nutella® miljön?

Ferrero undertecknade Frameworks for Action för att få ett slut på avskogningen och återställa skogsområden i de kakaoproducerande länderna Elfenbenskusten och Ghana. Som en del av dessa ramverk i Elfenbenskusten och Ghana, kommer choklad- och kakaoindustrin att inrätta verifierbara övervakningssystem för spårbarhet från gård till den första inköpspunkten för deras eget inköp av kakao. Industrin kommer även att arbeta med regeringarna i Elfenbenskusten och Ghana för att säkerställa ett effektivt nationellt ramverk för spårbarhet för alla handlare i leveranskedjan. Samtidigt förblir Ferrero engagerat i sitt pågående arbete för att kartlägga 100 % av sin leveranskedja ända ned till gårdsnivå, såväl som dess partnerskapsarbeten för att förbättra försörjningsmöjligheterna för jordbrukarna och deras samhällen med partners som Rädda Barnen och Unionen för rättvis handel och samarbete ECOOKIM.

icon

Barnarbete är utbrett på kakaoplantagerna i Västafrika. Vad är din åsikt i denna fråga?

I linje med dess uppförandekod för företag, bekräftar Ferrero sin tydliga avsikt att bidra till utrotandet av barnarbete, i synnerhet i dess skadligaste former, såväl som till alla typer av slaveri, tvångs- och straffarbete. Ferreros uppförandekod för företag baseras på ILO-konventionen 138, avseende minimiåldern för tillåten anställning, såväl som ILO-konventionen 182, avseende de värsta formerna av barnarbete. Ferrero säkerställer att dess leverantörer uppfyller bestämmelserna i ovan nämnda kod. Ferreros uppförandekod för företag är tillgänglig på denna webbplats. Hitta mer om Ferreros åsikter kring barnarbete inom leveranskedjan för kakao  här.