The milk in Nutella

Melken i Nutella®

Vi overvåker forsyningskjeden løpende for å være sikret melk av høy kvalitet

I Nutella® bruker vi kun melk levert av utvalgte og  pålitelige forretningspartnere med en ledelse som sørger for en kontrollert forsyningskjede. Vi garanterer en streng og løpende utvelgelse av leverandører, med oppstrøms sporbarhet gjennom hele forsyningskjeden. Vi gjennomfører kontroller som er mer grundige enn det loven pålegger, og vi utfører ytterligere kontroller for å være sikret melk av enda høyere kvalitet.

DEL DENNE SIDEN

Melken i Nutella®

La oss snakke om melken i Nutella®

share on:
lait-nutella_1

Fra melk til melkepulver

1. Etter hver melking kjøles melken raskest mulig ned til en temperatur under 4 °C for å bevare kvaliteten. Deretter fraktes melken med tankbil til meieriet, som utfører fysiokjemiske og mikrobiologiske analyser før den aksepteres. 

2. Deretter gjennomgår den separering, der fløten skilles fra melken, for å bli til skummetmelk

lait-poudre-nutella_0

3. For å sikre mikrobiologisk trygg melk, blir den pasteurisert, som er den samme behandlingen som brukes på melk som selges i kjøleskapene i butikken. Melken varmes opp i 15 sekunder til en temperatur på 72 °C for å fjerne eventuelle helsefarlige bakterier. Deretter avkjøles den umiddelbart. 

4. På dette stadiet begynner “tørr”behandlingsfasen med konsentrering og dehydrering: varmluft gjør at vannet fordamper fullstendig med en spesiell teknologi som kalles spraytørking.
For å produsere 1 kg skummetmelk kreves det ca. 10 liter flytende skummetmelk. Vi krever av våre leverandører at hele denne prosessen skal gjennomføres innen 48 timer etter at melken ankommer meieriet.

test-lait-nutella

Kvalitet og friskhet

For å sikre det nivået som kreves av våre kvalitets- og sikkerhetsnormer, foretar vi spesifikke fysiokjemiske og mikrobiologiske analyser i tillegg til at vi kontrollerer alle leveranser vi mottar. I tillegg smaker et eget team av smakseksperter på melken jevnlig for å bekrefte at farge, friskhet og duft alltid oppfyller våre kvalitetskrav. Den løpende overvåkingen av den organoleptiske kvaliteten skjer på flere nivåer (hos leverandøren, ved mottakelsen hos Ferrero og ved de sentrale enhetene for F&U og kvalitetskontroll) med moderne prosedyrer for deskriptiv sensorisk analyse.

Visste du at?

For å produsere 1 kg skummetmelk kreves det ca. 10 liter flytende skummetmelk.