Social Responsibility

Deling av verder for å skape verdier

Sosialt Ansvar

Vi mener at konsernet har et sosialt ansvar: vi demonstrerer dette daglig ved å pleie forholdet mellom kunden og våre varemerker og ved å respektere og ta ansvar for de menn og kvinner som arbeider for oss eller som har arbeidet for oss tidligere.

I tillegg viser vi dette gjennom bærekraftige innkjøp av råstoffer, ved å beskytte miljøet og ved å kjempe mot korrupsjon og urett.

Vi støtter også programmer som oppfordrer til fysisk aktivitet og som hjelper til å takle overvekt, spesielt blant barn og unge. Vi skaper arbeidsplasser i utviklingsland der vi støtter utdanning og velferd for barn og unge.

Bærekraftsstrategien som er vedtatt av Ferrero Group, samt de globale tiltak som er knyttet til den, er beskrevet i våre Corporate Social Responsibility Reports som publiseres hvert år.