Our sustainable commitments

Vårt bærekraftengasjement

Vi i Nutella®, sammen med våre partnere, ikke-statlige organisasjoner og andre institusjoner, er tungt engasjert i å velge utelukkende kvalitetsingredienser i tråd med vårt bærekraftengasjement, både samfunnsmessig og miljømessig.

DEL DENNE SIDEN

F-ACTS

fact-ferrero_0

F-ACTS: Vårt engasjement innenfor bærekraftig landbrukspraksis

For å fremme bærekraft i forsyningskjeden for landbruksprodukter, lanserte vi, innenfor rammene for F-ACTS, programmene Ferrero Farming Values (FFV) for utvelgelsen av våre viktigste råvarer. Det iverksettes et spesifikt FFV-program for hver råvare som benyttes, med spesifikke mål og basert på en tilnærming som hviler på tre søyler:

- utvikling av dedikerte prosjekter og partnerskap;
- innføring av standarder og sertifiseringer;
- institusjonelle og kollektive engasjement.

Når vi ser på kompleksiteten i å håndtere internasjonale forsyningskjeder, erkjenner vi at enkeltaktører alene ikke kan forvandle en samlet produksjons- og forsyningskjede til en bærekraftig kjede.

engagement-sucre_0
engagement-hdp_0
engagement-hazelnut_0
engagement-cacao

Vårt engasjement når det gjelder sukker

canne-a-sucre-nutella

Bærekraften ved rørsukker

Vi har ett mål: å kjøpe alt vårt raffinerte rørsukker fra sertifiserte bærekraftige kilder innen 2020. For å jobbe effektivt mot målet på kortest mulig tid, ble vi medlem av «Bonsucro Limited», en global nettverksorganisasjon som fremmer bærekraftig dyrking av rørsukker gjennom en sertifiseringsplan. I 2014 var Ferrero Group den første som mottok «Leadership Award» fra Bonsucro for sin aktive deltakelse i utviklingen av en bærekraftig rørsukkerindustri. Og i 2015 inngikk vi et nytt partnerskap med Fairtrade for å sikre levering av 20 000 tonn sertifisert rørsukker mellom 2016 og 2019. Dette vil medføre innkjøp av en betydelig mengde rørsukker fra små produsenter. I 2016 kom 47 % av vårt rørsukker fra bærekraftige kilder, hovedsakelig sertifisert gjennom Bonsucro-planen.

Vårt engasjement når det gjelder palmeolje

logo-rspo_3

Vår palmeolje er 100 % RSPO-sertifisert som segregert palmeolje

Den vegetabilske oljen vi bruker i Nutella er utelukkende sporbar og bærekraftig palmeolje. Vår palmeolje er 100 % RSPO-sertifisert som segregert palmeolje, det mest krevende sertifiseringsnivået da det er det eneste som sikrer sporbarhet fra plantasjene til våre fabrikker. Det at Ferrero har oppnådd RSPO-sertifisering er også berømmet av Richard Holland, direktør for WWFs markedsomstillingsinitiativ.

biodiversite3_1

Hva betyr bærekraftig palmeolje for Nutella®?

Med Ferreros palmeoljecharter styrker vi vårt konkrete engasjement i produksjonen av bærekraftig palmeolje, både samfunnsmessig og miljømessig, ved å gå lenger enn de allerede vedtatte RSPO-sertifiseringene. Ferrero samarbeider med sine leverandører om en ny løsning som vil unngå avskoging, utryddelse av arter, store utslipp av drivhusgasser og brudd på menneskerettigheter. Sammen med TFT, en ideell teknisk partner, arbeider vi direkte i feltet med å evaluere hva som gjøres på plantasjene i samsvar med de miljømessige og sosiale kriteriene som er definert i Ferrerocharteret. Hver sjette måned offentliggjør vi regelmessige oppdateringer. Vi ble også medlem av Palm Oil Innovation Group, et initiativ som skal reformere palmeoljeindustrien, basert på RSPOs standarder og engasjement. 9 ikke-statlige miljøorganisasjoner er også med på disse initiativene: deres deltakelse viser at de ikke er mot palmeolje som sådan, men at de samarbeider for å fremme en bærekraftig produksjon.

palmier-nutella_0

Greenpeace og WWF anerkjenner vårt engasjement for bærekraftig palmeolje

I Greenpeace Palm Oil Scorecard 2016 sto vi som ett av de to ledende selskapene i den samlede evalueringen, samt det eneste som kunne spore plantasjeopprinnelsen til nesten 100 % av palmeoljen som ble innkjøpt av de 14 globale konsumvareselskapene som ble evaluert. Og i WWF Palm Oil Buyers’ Scorecard, offentliggjort i september 2016, fikk vi 9 av 9 mulige poeng, og ble anerkjent som ett av selskapene som «viser vei» mot bransjens definitive bærekraftmål, nemlig at sertifisert bærekraftig (og sporbar) palmeolje skal bli standard handelsnorm for alle selskaper, av de 137 globale selskapene som var vurdert i undersøkelsen.

foret-primaire-1

Ikke-avskoging

I vår forsyningskjede for palmeolje har vi forpliktet oss til å beskytte skoger med høyt karboninnhold, i tillegg til torvområder. Vi beskytter primærskoger, men ikke bare disse. Vi ber våre leverandører respektere det biologiske mangfoldet og det naturlige habitatet til dyrearter som eksempelvis orangutangen. Vi leder et satellittbekreftelsessystem sammen med Airbus Defense & Space, TFT og SarVision for å sikre at våre leverandører respekterer vårt engasjement mot avskoging. Denne teknologien kombinerer høyoppløselig radar og optisk bildefremstilling for å få en presis verifisering av plantasjene som leverer til oss og skogene som omgir dem. Våre partnere analyserer utviklingen av landskapet, varsler oss om eventuelle endringer som et fjernvarslingssystem og gjør at vi kan identifisere de berørte plantasjene og treffe tiltak overfor våre leverandører.

relative-engagements-hommes_0

Vår palmeolje handler om å overvåke respekten for menneskerettighetene

Vi ber våre leverandører respektere rettighetene til arbeidere og lokalsamfunn. Våre leverandører må forplikte seg til ikke å utnytte arbeidere, respektere arbeidstider og opprette ansettelseskontrakter. De må også respektere FPIC (samtykke gitt på fritt grunnlag), som sikrer urfolks rett til å samtykke eller ikke samtykke i prosjekter som sannsynligvis vil ha innvirkning på deres jord. Vi ser på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter som det mest gunstige rammeverket for å respektere og rette på menneskerettigheter i forsyningskjeden, og vi forventer at våre handelspartnere gjør det samme.

Vårt engasjement når det gjelder hasselnøtter

engagement-noisettes

Mot en ansvarlig forsyningskjede

Som en av verdens ledende aktører innenfor hasselnøttsektoren har vi til hensikt å nå målet på100 % sporbarhet for vår forsyningskjede innen 2020, og målet er å sikre at 100 % av våre leverandører forpliktelser seg til å produsere hasselnøtter i henhold til:

- nasjonal lovgivning vedrørende arbeidsforhold (ikke ansette arbeidere som er under lovfestet alder)
- Ferreros etiske retningslinjer
- Ferreros forretningsmessige retningslinjer

Sporbarhet i forsyningskjeden for Ferrero® hasselnøtter omfatter muligheten til å følge deres bevegelser i hver fase av produksjonen og spore deres opprinnelse tilbake til landbruksselskapet. Med dette verktøyet får vi et tydelig bilde av plasseringen av hasselskogene, produksjonen hos bønder vi handler med og de viktigste problemene de står overfor, slik at vi bedre kan forstå hva slags teknisk bistand de trenger.

ferrero-farming-turkey

FERRERO® FARMING TURKEY-programmet

De erfaringene vi har gjort oss gjennom å kjøpe og dyrke hasselnøtter verden over hjelper oss å standardisere og fremme best mulig landbrukspraksis. Ettersom Tyrkia er hovedprodusent av hasselnøtter, med hundretusener av frukthager, familieeide og i snitt ikke større enn 1–2 hektar, opprettet vi i 2012 Ferrero® Farming Turkey-programmet (FFT) sammen med lokale og internasjonale partnere. Programmet har to mål:

1. Å øke produksjonen og sørge for høye kvalitets- og sikkerhetsnormer for råvaren etter innhøsting.
2. Å ta fatt i en rekke etiske, samfunnsmessige og miljørelaterte problemer.

For å nå disse målene bistår en gruppe agroteknikere bønder i områdene som dyrker hasselnøtter og tilbyr opplæringsprogrammer i Good Agricultural Practices (GAP). I tillegg er vi engasjert i å øke menneskers forståelse av og kunnskap om tilfredsstillende arbeidsforhold gjennom opplæringsprogrammer om god samfunnspraksis, og i dag har vi egne rådgivere som arbeider spesielt med dette blant hasselnøttbøndene. Takket være FTT-programmet har vi nådd ut til mer en 30 000 bønder. Siden 2012 har vi engasjert et verdensledende selskap innenfor sertifisering som SCS til å utvikle konkrete tiltak i feltet og gjennomføre uanmeldte kontroller for å sikre at produsentene følger FTT Hazelnut Production Standard.

Vårt engasjement når det gjelder kakao

engagement-cacao_1

Mot en bærekraftig kakaoverdikjede

Kakaoplantasjene ligger stort sett i utviklingsland. Med den voksende etterspørselen etter kakao på verdensbasis står dyrkerne overfor utfordringer for å møte denne etterspørselen og håndtere økonomiske, sosiale og beslektede problemer Ferrero® kjøper mer enn 120 000 tonn kakaobønner årlig. For å sikre fremtiden til landbruks- og matsektoren prioriterer vi ikke bare å kjøpe kakao av førsteklasses kvalitet, vi er faktisk mer opptatt av å forbedre leveforholdene til bondefamiliene i produksjonslandene mens vi utvikler deres tekniske ferdigheter.

producteur-cacao-nutella_0

Bidra til bøndenes sosiale og økonomiske utvikling

Vårt engasjement ender ikke med innkjøpet av de beste kakaobønnene. Vi har satt oss et ambisiøst mål å nå 100 % bærekraftig kakao innen 2020, gjennom et tett samarbeid med flere sertifiseringsinstanser (UTZ Certified, Rainforest Alliance og Fair Trade Certified™). Med dette som mål tar vi sikte på å forbedre levevilkårene til kakaobøndenes familier i produksjonslandene, samtidig som vi utvikler deres tekniske ferdigheter. I 2016 lyktes vi med å sertifisere mer enn 50 % av kakaoen vår, og vi fortsetter å styrke arbeidet med å nå målet på kortest mulig tid. Vi er også medlem av World Cocoa Foundation (WCF), som fremmer en bærekraftig økonomi i kakaobøndenes landbrukssamfunn med sosial og økonomisk utvikling og effektivt miljøvern.

save-children-ferrero

Beskytte og utdanne barn

Ferrero har en «nulltoleranseinnstilling» til barnearbeid og har forpliktet seg til å beskytte barns rettigheter langs hele forsyningskjeden, slik det er angitt i våre Forretningsmessige retningslinjer. Den felles interessen for barns rettigheter førte til at Ferrero innledet et vellykket samarbeid med Redd Barna. Prosjektet startet i mars 2016 og tar sikte på å sørge for beskyttelse og skolegang til barn som er ofre for barnearbeid på kakaogårder på Elfenbenskysten, der 1,2 millioner barn fremdeles er tvunget til å arbeide under farlige forhold, enkelte tvunget til å slutte på skolen, mens andre har skoletilbud i det hele tatt.