Milk Bowlground | Nutella

Съставки

Млякото в Nutella®

От фермата до бурканите с Nutella® осигуряваме качествено мляко и контролирана верига за доставка.

Cows Livestock | Nutella

Кратка и контролирана верига за доставка

Млякото за Nutella® се доставя само от подбрани и надеждни производители на мляко, с които сме в дългогодишни отношения. Прилагаме и методи за контрол, които са по-строги от изискваните по закон, като извършваме и допълнителни проверки за гарантиране на още по-високо качество на млякото в този аспект.

От мляко до мляко на прах

За неповторимата рецепта на Nutella® използваме обезмаслено мляко на прах. Виж пътя на млякото!

Milk Skimming Step 1ground | Nutella

СТЪПКА 1

Обезмасляване

След доенето, температурата на млякото се намалява възможно най-бързо до под 4°C, за да се запази качеството му, като се изпраща в мандрата, където преминава физично-химични и микробиологични анализи. След това млякото се обработва, за да се отдели каймака и да се получи обезмаслено мляко.

Охлаждане
Skimmed Milk Bowl | Nutella
Milk Pasteurization Step 2ground | Nutella

СТЪПКА 2

Пастьоризацията

За да се осигури безопасност на млякото от микробиологична гледна точка, то преминава през етап на пастьоризация, което е същата обработка, която се прилага за млякото, което се продава в хладилните витрини в твоя супермаркет. Млякото се загрява за 15 секунди на температура 72°C, за да се унищожат вредните бактерии, и се охлажда веднага след това.

Пастьоризирано мляко
Pasteurized Milk Bottle | Nutella
Milk Drying Step 3ground | Nutella

СТЪПКА 3

Изсушаването

На този етап "сухата" обработка започва чрез концентрация и дехидратиране. Горещият въздух улеснява пълното изпаряване на водното съдържание чрез специална технология, наречена Spray-dry.

Мляко на прах
Dried Milk Spoon | Nutella
Milk Quality Bottle Bowl | Nutella

Качество и свежест

За да изпълним строгите стандарти за качество и безопасност, извършваме специфични физично-химични и микробиологични анализи, като проверяваме всички доставки, които получаваме. Освен това, специален екип от дегустатори редовно дегустира нашето мляко, за да потвърди, че ароматните и органолептичните характеристики винаги отговарят на изискванията ни за качество. Този постоянен мониторинг се осъществява със съвременни процедури за дескриптивно-сензорен анализ, провеждан от централния и местните екипи на Ferrero по контрол на качеството.

Добре е да знаем

Качеството на обезмасленото мляко на прах зависи най-вече от качеството на прясното мляко, от което се прави.

Farmers Cowsground Landscape | Nutella

100% проследимост

В продължение на много години сме създали и развили дългосрочни отношения с производители на мляко, които подбираме внимателно. Тези отношения са силата на нашите кратки и контролирани вериги за доставки. Тъй като получаваме млякото директно от нашите партньори, подбрани по строго определени стандарти, на глобално ниво можем да осигурим 100% проследимост на пътя на млякото до фермите. Освен това, подкрепяме разработването на процес, който осигурява постепенно подобряване на стандартите за отглеждане на животните.

Discover Sustainability | Nutella
Sustainability | Nutella

Открий повече за нашите ангажименти за устойчиво развитие

Ако ти харесва, сподели във