Milk

milk_thumbnail
Мляко

В нашата рецепта използваме обезмаслено мляко на прах.

Контролирана верига за доставки за висококачествено мляко

A controlled supply chain for high-quality milk

В Nutella® използваме само мляко, доставено от подбрани и надеждни бизнес партньори, управлявани съгласно контролирана верига за доставки. Ние гарантираме строго и непрекъснато селектиране на нашите доставчици, проследяемост нагоре по цялата веригата на доставките. Прилагаме методи за контрол, които са още по-взискателни, отколкото изискваните по закон, като извършваме и допълнителни проверки за гарантиране на още по-високо качество на млякото.

Качество и свежест

Quality and Freshness

През годините Фереро непрекъснато развива и насърчава дългосрочните взаимоотношения с внимателно подбрани доставчици в местните райони, където се произвежда мляко.
Нашите доставчици събират млякото директно от своите производители, като по този начин се гарантира свежест, вкус и безопасност на продуктите.
Чрез този подход се насърчава взаимно сътрудничество, с което се цели гарантиране на неотклонни стандарти за свежест и качество при всички глобални доставчици на мляко за Фереро.

Комисия по дегустация

Tasting Panel

Освен това, отличното качество на млякото се проверява от екип вътрешни експерти по тестването. Те всекидневно дегустират и тестват пробите. Постоянното наблюдение на органолептичните качества на всяка суровина се извършва на различни нива (на ниво доставчик, в завода при пристигането на суровината, както и в централните звена за проучвания и разработки и на ниво качествен контрол), като се прилагат съвременни процедури за описателен сензорен анализ.

Контролирана верига за доставки за висококачествено мляко
Качество и свежест
Комисия по дегустация