Hazelnuts

hazelnuts-thumbnail
Лешници

Лешниците са плодовете на обикновена леска (Corylus avellana L.) – дърво, което е популярно от десетки векове. В древен Рим е било обичай да се дарява леска, за да донесе щастие. Същото са правели и във Франция, където растението е подарявано като сватбен подарък, символизиращ плодовитост.

Лешниците като част от корените на Фереро

Hazelnuts as part of Ferrero's roots

Леската вирее в Средиземноморието, основно в Турция, региона на Черно море, но и в Италия, особено в централните региони на Лацио и Кампания. В Италия има още едно място, известно със своите лешници: района Ланге в Пиемонт, където е създаден Nutella®. В действителност историята на Nutella® всъщност започва с лешниците, заедно с опита и традицията на Фереро, свързани с този плод.

Произходът на нашите лешници

The origins of our hazelnuts

Лешниците, използвани в Nutella®, са с произход Турция и Италия, където се отглеждат главно от малки производители. Лешниците са събират от началото на август до края на септември. Веднъж събрани, ядките се изсушават, почистват и изпращат до инсталацията за трошене, където се сортират, натрошават, обелват, разпределят се по размери, селектират се и после се опаковат и изпращат до съоръженията на Фереро.

Качество за подобряване на вкуса

Quality to Enhance Taste

Ние купуваме само сурови, обелени, цели лешници от последната реколта.
Когато пристигнат във фабриките, преди да бъдат изпечени, ние отново извършваме проверки за качеството, за да се уверим, че всички подбрани лешници отговарят на нашите строги стандарти.
Всеки ден групи от вътрешни членове на комисии в нашите лаборатории осигуряват оптималния вкус, аромат и консистенция във всеки етап на процеса, за да се гарантира отлично качество на продукта за нашите потребители.

Нашите постижения при обработката на лешниците

Our excellence in hazelnut processing

Ние обработваме лешниците директно във всяка фабрика на Фереро, в която има производствена линия за Nutella®.
Това ни позволява да извършваме изпичането и финото мелене на лешниците в последния момент, за да получат още по-добър аромат. Резултатът от този процес е копринено гладка 100 % лешникова паста – сърцето на рецептата на Nutella®. Тя след това се смесва с други съставки в рамките на няколко часа, за да бъде уловен най-добрият лешников аромат в пастата Nutella®.

Експертност, надвишаваща обработката на лешниците

Expertise beyond the hazelnut processing

Още от началото на 2000 г. ние, като Фереро, започнахме да се включваме и в другите етапи на веригата на доставката на лешници.
Първо, ние се заехме със земеделие и с разсадници за производството на лешници, като започнахме отглеждане в потенциални нови региони на света, някои от които са Грузия, Чили, Южна Африка и Австралия. Това ще гарантира постоянно високо качество и свежест на лешниците през цялата година, благодарение на допълнителните реколти в Южното полукълбо от февруари до май. Освен това, през 2014 г. закупихме семейната група Oltan, водещ световен оператор в снабдяването, преработката и продажбата на лешници: това ни позволи да придобием нови умения и познания по различните етапи на селекцията и обработката на лешници.
Всички тези дейности са съсредоточени в единна структура, Ferrero Hazelnut Company, създадена в началото на 2015 г.

Ценности на Фереро във връзка със земеделието

Ferrero Farming Values

Натрупаният от нас опит в покупката и отглеждането на лешници в целия свят ни помага при стандартизирането и насърчаването на най-добрите земеделски практики.
Програмата "Лешник, съответстващ на ценностите на Фереро във връзка със земеделието" (FFVH) е създадена през 2012 г. специално за снабдяване с лешници. Тя цели от една страна увеличаване на производителността и подобряване качеството на нашата основна суровина след прибиране на реколтата, а от друга страна производството и прибирането на реколтата да се извършва по отговорен и почтен начин.
Към днешна дата благодарение на програмата вече са създадени 95 образцови стопанства, като са проведени над 200 обучителни сесии в 6 региона в Турция, на които са обучени около 14 000 стопани. Ние имаме за цел през 2016 г. да достигнем до повече от 25 000 стопани и да създадем над 100 образцови стопанства.

Преминаване към верига за отговорно снабдяване чрез проследяемост

Moving towards a responsible supply chain through traceability

Целта на нашата Група е до 2020 г. 100% от нашите доставчици да участват в производството на лешници, като спазват:
- националното законодателство по отношение на условията на труд (да не се наемат работници на възраст под определената от местното законодателство);
- Етичния кодекс на Фереро;
- Кодекса на Фереро за бизнес поведение.
За да постигнем нашата цел, Фереро създаде система за проследяемост обратно към стопанствата и одити на място, провеждани от SCS - световна водеща компания по сертифициране – за да се удостовери спазването на изискванията чрез внезапни проверки при събиране на реколтата през месеците на август и септември. До 2020 г. Системата за проследяемост ще покрие 100% от нашата верига за доставка.

Нашата система за проследяемост

Our traceability system

Проследяемостта се управлява в сътрудничество с GeoTraceability, като ни дава възможност да имаме ясна представа за местоположението на овощните градини, производството на земеделските производители, снабдители на Фереро, и основните проблеми, пред които са изправени, с цел да разберем по-добре какво техническо съдействие е необходимо. Специално в Турция е създаден екип от инженери по агрономия, които да предоставят помощ на земеделските производители във всички райони за производство на лешници. Със съдействието на местна НПО ние предлагаме обучение по Добри социални практики с цел по-добра осведоменост относно подходящите условия на труд.

Лешниците като част от корените на Фереро
Произходът на нашите лешници
Качество за подобряване на вкуса
Нашите постижения при обработката на лешниците
Експертност, надвишаваща обработката на лешниците
Ценности на Фереро във връзка със земеделието
Преминаване към верига за отговорно снабдяване чрез проследяемост
Нашата система за проследяемост