Mjölken i Nutella®

Mjölken i Nutella®

Vi övervakar vår leveranskedja kontinuerligt för att säkerställa kvalitetsmjölk.

I Nutella® använder vi endast mjölk som har levererats av utvalda och pålitliga affärspartners, vilka hanteras i enlighet med en kontrollerad leveranskedja.
Vi säkerställer ett strikt och kontinuerligt urval från våra leverantörer, en spårbarhet uppströms längs med hela leveranskedjan. Vi genomför kontroller som är mer rigorösa än de som krävs enligt lag och vi genomför ytterligare kontroller för att säkerställa en mjölk av ännu högre kvalitet.

dela denna sida

Mjölken i Nutella®

Låt oss tala om mjölken i Nutella®

dela på:
Milk-1

Från mjölk till mjölkpulver

1. Efter varje mjölkning, bringas mjölken så fort som möjligt till en temperatur lägre än 4°C, för att dess kvalitet ska kunna bibehållas. Mjölken transporteras sedan med tankbil till mejeriet, där fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska analyser genomförs innan den godkänns. 

2. Därefter genomförs ett "flytande" behandlingssteg, vilket innebär att grädden separeras från mjölken för att kunna producera skummjölk.

milk-2

3. För att säkerställa en mikrobiologiskt säker mjölk, genomgår den därefter en pastöriseringsfas, vilket är samma behandling som den som mjölk som säljs i stormarknadens kyldiskar har genomgått. Mjölken värms upp under 15 sekunder till en temperatur av 72°C , för att eliminera de bakterier som kan vara skadliga för människan. Därefter kyls den ned omedelbart. 

4. I detta skede påbörjas en "torr" behandlingsfas, genom koncentration och dehydrering: varmluft främjar en total avdunstning av vattenhalten genom en särskild teknologi som kallas spraytorkning.
För att erhålla 1 kg skummjölkspulver, är ungefär 10 liter flytande skummjölk nödvändigt. Vi kräver av våra leverantörer att denna process äger rum inom 48 timmar efter mjölkens ankomst till mejeriet.

Milk-3

Kvalitet och färskhet

För att säkerställa att den nivå som krävs av våra kvalitets- och säkerhetsstandarder uppnås, genomför vi både särskilda fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska analyser, och kontroller av alla leveranser som vi mottar. Dessutom smakar ett särskilt utsett team av provsmakare regelbundet mjölken för att kontrollera att färgen, färskheten och doften alltid uppfyller våra kvalitetskrav. Den kontinuerliga övervakningen av den organoleptiska kvaliteten utförs på flera nivåer (hos leverantören, vid godkännandet av Ferrero, och vid de centrala FoU-enheterna och kvalitetskontrollenheterna), genom användning av moderna beskrivande sensoriska analysförfaranden. 

Visste du?

För att erhålla 1 kg skummjölkspulver, är ungefär 10 liter flytande skummjölk nödvändigt.

Läs mer om de övriga ingredienserna i Nutella®