Sockret i Nutella®

Sockret i Nutella®

Vi lämnar inget åt slumpen: inte ett enda sockerkorn

Vi upprätthåller starka relationer baserade på förtroende med våra leverantörer, vissa har vi haft i över 40 år. Detta hjälper oss att säkerställa att de sockerkorn som används i Nutella® alltid uppfyller koncernens kriterier för hög kvalitet. Och, i likhet med alla våra ingredienser, är vårt socker hundraprocentigt GMO-fritt.

dela denna sida

Sockret i Nutella®

Låt oss tala om sockret i Nutella®

dela på:
Vi föredrar lokala källor

Vi föredrar lokala källor

Det socker vi använder i Nutella® är huvudsakligen sackaros, vilket kommer från betsocker och/eller raffinerat rörsocker, beroende på var det produceras. De sockertyper som vi köper globalt, kan grovt klassificeras enligt följande: 75 % betsocker och 25 % raffinerat rörsocker. I Europa köper vi huvudsakligen in från europeiska producenter, vilka uteslutande odlar GMO-fria betor. Medan våra sockerrör endast kommer från producenter utanför Europa, huvudsakligen från Brasilien, Indien, Mexiko och Australien.

Kvaliteten hos vårt socker

Kvaliteten hos vårt socker

Vi köper bara socker i kristaller. Utöver en kontinuerlig övervakning vid våra leverantörers anläggningar, genomför vi regelbundet detaljerade analyser av råmaterialet efter dess ankomst till våra fabriker, för att göra en grundlig utvärdering av de fysiska, kemiska och mikrobiologiska egenskaperna. Detta gör vi för att vi anser att kvaliteten ska följas upp noggrant.

 

Läs mer om de övriga ingredienserna i Nutella®