Våra hållbarhetsåtaganden

Våra hållbarhetsåtaganden

Vid Nutella®, i samarbete med våra partners, NGO:s och andra organ, är vi djupt engagerade i att endast utvälja kvalitetsingredienser som respekterar vårt åtagande för hållbarhet, både socialt och miljömässigt. 

dela denna sida

F-AKTA

F-AKTA: Våra åtaganden när det gäller hållbara jordbruksmetoder

F-AKTA: Våra åtaganden när det gäller hållbara jordbruksmetoder

För att främja hållbarhet i dess jordbruksleveranskedja, lanserade vi inom F-ACTS-ramverket, programmen med namn Ferrrero Farming Values (FFV:er) för inköp av dess grundläggande råmaterial. Ett särskilt FFV-program har aktiverats för alla använda råmaterial, vilket strävar efter specifika mål och bygger på en trepelarstrategi.

- utvecklingen för särskilda projekt och partnerskap;
- antagandet av standarder och certifieringar;
- institutionella och kollektiva åtaganden.

Med tanke på komplexiteten i hanteringen av internationella leveranskedjor, medger vi att individuella aktörer inte själva kan omvandla en konsoliderad produktions- och leveranskedja till en hållbar sådan.

 
Socker
Palmolja
Hasselnötter
Kakao

Våra åtaganden kring socker

Rörsockers hållbarhet

Rörsockers hållbarhet

Vi har ett mål: att köpa allt vårt raffinerade rörsocker från certifierade hållbara källor senast 2020. För att vi ska kunna uppnå detta mål på ett effektivt sätt och på kortast möjliga tid, blev vi medlemmar i "Bonsucro Limited", en global nätverksorganisation som främjar hållbar odling av sockerrör genom ett certifieringssystem. 2014 var Ferrero Group först med att motta ’Leadership Award’ från Bonsucro för dess aktiva deltagande i utvecklingen av en hållbar sockerrörsindustri. Dessutom inledde vi 2015 ett nytt partnerskap med Fairtrade, vilket säkerställer leveransen av 20,000 ton av certifierade sockerrör mellan 2016-2019. Detta kommer att leda till inköp av en betydande mängd produkter från små producenter. 2016 kom 47 % av vårt rörsocker från hållbara källor, huvudsakligen certifierade genom Bonsucrosystemet.

 

Våra åtaganden kring palmolja

Vår palmolja är hundraprocentigt RSPO-certifierad som segregerad

Vår palmolja är hundraprocentigt RSPO-certifierad som segregerad.

Den vegetabiliska olja som vi använder i Nutella® är uteslutande spårbar och hållbar palmolja. Vår palmolja är hundraprocentigt RSPO-certifierad som segregerad, vilken är den mest krävande certifieringsnivån, eftersom den är den enda som säkerställer spårbarheten från plantagerna till våra fabriker. Ferreros uppnåelse av RSP-certifieringen har även hyllats av Richard Holland, chef för WWF:s initiativ för marknadsomvandling.

 
Vad innebär hållbar palmolja för Nutella®?

Vad innebär hållbar palmolja för Nutella®?

Genom Ferrero Palm Oil Charter, stärker vi vårt konkreta åtagande för produktionen av hållbar palmolja, både socialt och miljömässigt, vilket sträcker sig bortom de redan antagna RSPO-certifieringssystemen. Ferrero arbetar tillsammans med dess leverantörer för att hitta nya sätt att undvika avskogning, djurarters utrotning, höga utsläpp av växthusgaser och kränkningar av mänskliga rättigheter. Tillsammans med TFT, en icke-kommersiell teknisk partner, arbetar vi direkt på marken för att bedöma vad som görs ute på plantagerna i enlighet med de  miljömässiga och sociala kriterier som anges av Ferrero Charter. Var sjätte månad offentliggör vi regelbundna uppdateringar. Vi blev även medlemmar i Palm Oil Innovation Group, ett inititiv som syftar till att reformera palmoljeindustrin, och som baseras på RSPO:s standarder och åtaganden. I dessa initiativ deltar även 9 internationella miljö-NGO:s: deras medlemskap vittnar om att de inte är motståndare till palmolja som sådan, utan att de arbetar tillsammans för att främja en hållbar produktion av densamma. 

 
Greenpeace och WWF

Greenpeace och WWF erkänner våra åtaganden kring hållbar palmolja

I Greenpeace Palm Oil Scorecard 2016 angavs vi vara ett av två ledande företag i den övergripande utvärderingen, och som det enda företaget som var kapabelt till att spåra ursprungsplantagen för nästan 100 % av den inköpta palmoljan, bland de 14 globala konsumentvaruföretagen som bedömdes. Dessutom, fick vi 9 poäng av 9 i WWF Palm Oil Buyers’ Scorecard, publicerad i september 2016, och uppgavs vara ett "vägledande" företag när det gäller att uppnå det ultimata hållbarhetsmålet för industrin, vilket är att certifierad hållbar (och spårbar) palmolja ska bli den normala råvaruklassen för alla företag av de 137 globala företag som bedömdes i undersökningen.

Ingen avskogning

Ingen avskogning

I vår leveranskedja för palmolja har vi åtagit oss att skydda skogar med höga kollager, såväl som torvmarker. Vi skyddar primärskogar, och inte bara dessa. Vi ber våra leverantörer att respektera den biologiska mångfalden och den naturliga livsmiljön för djurarter såsom orangutanger. Vi driver ett satellitkontrollsystem i samarbete med Airbus Defense & Space, TFT och SarVision, för att säkerställa att våra leverantörer respekterar vårt åtagande kring avskogning. Denna teknologi kombinerar högupplösningsradar och optisk bildbehandling för att på ett korrekt sätt kontrollera de plantager som levererar till oss, och skogarna som omger dessa. Våra partners analyserar landskapets utveckling, och varnar oss för eventuella förändringar, som ett tidigt varningssystem, och gör det möjligt för oss att identifiera de plantager som är påverkade, för att kunna vidta åtgärder tillsammans med våra leverantörer.

 
Vår palmolja handlar om övervakning av respekten för de mänskliga rättigheterna.

Vår palmolja handlar om övervakning av respekten för de mänskliga rättigheterna.

Vi ber våra leverantörer att respektera rättigheterna för arbetstagarna och de lokala samhällena. Våra leverantörer måste förbinda sig att inte utnyttja arbetstagare, respektera arbetstider och upprätta anställningsavtal. De måste även respektera (FPIC) (Free, Prior and Informed Consent), vilket beviljar ursprungsbefolkningar och folkgrupper rätten att ge eller vägra samtycke till projekt som sannolikt kommer att påverka deras marker.  Vi utgår från FN:s Vägledande Principer för Företag och Mänskliga Rättigheter som utvalt ramverk för respekten för och stödet till mänskliga rättigheter i leveranskedjan, och vi förväntar oss att våra affärspartners gör detsamma.

 

Våra åtaganden kring hasselnötter

Mot en ansvarsfull leveranskedja

Mot en ansvarsfull leveranskedja

Som en av de världsledande aktörerna i hasselnötssektorn, avser vi att uppnå målet om 100 % spårbarhet för vår leveranskedja senast 2020, i syfte att säkerställa att 100 % av våra leverantörer är engagerade i produktionen av hasselnötter med hänsyn till: 

- nationell lagstiftning, när det gäller arbetsvillkor (inte anställa en arbetstagare som är yngre än åldersgränsen som har fastställts av lokal lagstiftning).
- Ferreros etikkod,                                                                                        
- Ferreros uppförandekod                                                                  

Spårbarhet i leveranskedjan för Ferrero® hasselnötter består i förmågan att spåra deras rörelser under varje produktionsfas, och spåra deras ursprung till jordbruksföretaget. Detta verktyg ger oss en tydlig bild av hasselnötternas läge, produktionen hos de bönder från vilka vi köper in, och de huvudsakliga problem som dessa möter, för att bättre förstå vilket tekniskt stöd de behöver.

Programmet FERRERO® FARMING TURKEY

Programmet FERRERO® FARMING TURKEY

Den erfarenhet vi har fått av att sälja och odla hasselnötter runtom i världen, hjälper oss att standardisera och främja de bästa jordbruksmetoderna. Eftersom Turkiet är den främsta producenten av hasselnötter, med hundratusentals fruktträdgårdar, vilka är familjeägda och med en genomsnittlig storlek på endast 1-2 hektar, skapade vi 2012 programmet ""Ferrero® Farming Turkey (FFT), vilket involverar lokala och internationella partners. Programmet har två mål:

1. Att öka produktionen och säkerställa höga kvalitets- och säkerhetsstandarder för råmaterialet efter skörden
2. Att ta itu med ett antal etiska, sociala och miljömässiga frågor.

För att nå dessa mål, stödjer ett team av agronomiska ingenjörer jordbrukare på de områden som är avsedda för produktion av hasselnötter, och erbjuder utbildningsprogram i god jordbrukspraxis (GAP). Desutom är vi engagerade i arbetet med att öka människors medvetenhet kring och kunskap om adekvata arbetsvillkor genom utbildningsprogram om god social praxis: idag har vi socialtjänstemän som är särskilt utsedda för detta arbete på våra hasselnötsjordbruk. Tack vare detta FFT-program har vi nått mer än 30.000 bönder. Sedan 2012 har vi involverat ett världsledande företag inom certifieringar, såsom SCS, för att utveckla konkreta åtgärder på marken, och genomföra oanmälda kontroller på fälten för att bevisa producenternas engagemang för och efterlevnad av FFT, Hazelnut Production Standard.

Våra åtaganden kring kakao

Mot en hållbar värdekedja för kakao

Mot en hållbar värdekedja för kakao

Kakaoplantagerna är huvudsakligen belägna i utvecklingsländer. Med tanke på den växande efterfrågan av kakao på marknader runtom i världen, upplever jordbrukare utmaningar att möta denna efterfrågan, och att ta itu med de ekonomiska och sociala frågorna, och de därtill relaterade frågorna. På Ferrero® köper vi över 120.000 ton kakaobönor varje år. För att skydda livsmedelssektorns framtid, är vår prioritet inte bara att köpa utsökt kvalitetskakao, utan även, och detta engagerar oss ännu mer, att förbättra levnadsvillkoren för jordbrukarnas familjer i produktionsländerna medan de utvecklar sina tekniska färdigheter.

 
Hjälpa jordbrukare i deras sociala och ekonomiska utveckling

Hjälpa jordbrukare i deras sociala och ekonomiska utveckling

Vårt åtagande upphör inte med inköpet av de bästa kakaobönorna. Vi har satt upp det ambitiösa målet för oss själva, att uppnå 100 % certifierad hållbar kakao senast 2020, för att uppnå detta har vi ett nära samarbete med flera certifieringsorgan (UTZ Certified, Rainforest Alliance och Fairtrade CertifiedTM). Genom detta mål syftar vi till att förbättra levnadsvillkoren för kakaoböndernas familjer i produktionsländerna, medan de utvecklar sina tekniska färdigheter. 2016 lyckades vi certifiera mer än 50 % av vår kakao och vi fortsätter att stärka våra ansträngningar för att uppnå detta mål på kortast möjliga tid. Vi är även medlemmar i World Cocoa Foundation (WCF), vilken främjar en hållbar ekonomi hos kakaoböndernas jordbruksgemenskaper, genom social och ekonomisk utveckling och effektiv miljömässig ledning.

 
Skydda och utbilda barn

Skydda och utbilda barn

Ferrero har nolltolerans mot barnarbete och har åtagit sig att skydda barns rättigheter längs företagets hela leveranskedja, vilket fastställs i vår uppförandekod för företag. Det gemensamma intresset för barns rättigheter ledde till att Ferrero lanserade ett framgångsrikt samarbete med Rädda Barnen. Projektet startade i mars 2016 och syftar till att tillhandahålla skydd och utbildning till barn som är offer för barnarbete på kakaojordbruk i Elfenbenskusten. I detta land tvingas 1, 2 miljoner barn fortfarande att arbeta under farliga förhållanden, och ibland tvingas de att lämna skolan eller har inte ens tillgång till utbildning överhuvudtaget.