En kontrollerad leveranskedja ger mjölk av hög kvalitet

En kontrollerad leveranskedja ger mjölk av hög kvalitet
I Nutella® använder vi bara mjölk som levereras av utvalda och pålitliga affärspartners via en kontrollerad leveranskedja. Vi garanterar ett strängt och kontinuerligt urval av våra leverantörer och en spårbarhet bakåt genom hela leveranskedjan. Vi har kontroller som är mer krävande än vad som föreskrivs i lagen och vi genomför ytterligare granskningar för att säkerställa mjölkens kvalitet.

Kvalitet och färskhet

Kvalitet och färskhet
Under årens lopp har Ferrero kontinuerligt utvecklat och vårdat långsiktiga relationer med noga utvalda leverantörer i lokala mjölkproducerande områden.
Våra leverantörer samlar in mjölk direkt från sina jordbrukare, vilket garanterar färskhet, smak och produktsäkerhet.
Tillvägagångssättet har bidragit till ett ömsesidigt samarbete som garanterar att färskhets- och kvalitetsstandarderna alltid kan upprätthållas hos Ferreros mjölkleverantörer.

Smakpanel

Smakpanel
Dessutom kontrolleras kvaliteten på mjölken av våra interna testexperter. De smakar och testar prover dagligen. Det pågår en ständig övervakning av den organoleptiska kvaliteten för varje råvara på många olika nivåer (på leverantörsnivå, på fabriken vid leverans av råvaror, vid centrala FoU-enheter och på kvalitetskontrollnivå) med hjälp av moderna rutiner för beskrivande sensorisk analys.